Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

Lignelse eller sammenligning

”Lignelse” eller ”sammenligning”? Hvilket ord foretrækkes?

I søndags var det som bekendt anden søndag i advent og læsningen af evangeliet var fra Lukas, kapitel 21, vers 25-36. Hovedtemaet var ”den store verdensdom”, de sidste tider, hvor Guds søn vil komme at dømme.

En opmærksom kirkegænger gjorde mig efter gudstjenesten opmærksom på at ordet ”lignelse” er forsvundet i den såkaldte 2020 oversættelse og erstattet med ”sammenligning”. Nu hedder det ” Jesus forklarede det med en sammenligning”

Det er positivt, at nogen overhovedet vil bruge tid og kræfter og forsøge at oversætte det ofte lidt ældre dansk, nogle gang arkaiske dansk, som man måske ofte finder i Biblen. Det kræver mod at oversætte noget kendt og elsket, for det er uden tvivl også øretævernes holdeplads at være bibeloversætter.

Uagtet dette er det dog stadig vigtigt, at vi, som bruger den nyeste oversættelse, også er villige til at bringe os selv i spil og komme med feedback til den seneste oversættelse, for at en kommende oversættelse må blive endnu bedre.

I den autoriserede oversættelse fra 1992 hedder det ” Og han fortalte dem en lignelse”, det er blevet til ”Jesus forklarede dem med en sammenligning” Det er tydeligt oversætterne vil gøre det mere tydeligt at Jesus er i gang med at forklare og sammenligne. Jesus er altså oprigtigt optaget af at være pædagogisk. Det er også rigtig nok set, al den stund at den tradition Jesus selv er ud af er den jødiske og rabbinske tradition, hvor man udlægger det man har læst op fra de hellige skrifter, kommer med sin egen kommentar og forståelse, ja forklarelse.

Men spørgsmålet er om det ikke bliver en anelse for pædagogisk, når vi bruger ordet forklarer og ”sammenligning”, når det er Guds riget eller Guds dom vi skal høre om?

Ganske vist kommer ordet “lignelse” af ” gammeldansk ”liknelsæ”, efter middalnedertysk ”likenisse”, det som lader sig sammenligne med noget andet.

For mig at se er en lignelse et ord som har vundet indpas i den danske kristne tradition. Lignelse signalerer mere end bare en 1 til 1 sammenligning. “sammenligning” klinger af noget fladt. Det behøver det ikke. Hvorfor skal alt forklares? Vi har som danskere ikke nogen sinde før været bedre uddannet. Vi kan godt tåle at få udfordringer og at alt ikke skal forklares for os.

Hvorfor afskaffe et historisk ord, der har givet mening for danskere i generationer før os? Og som er smukkere.

”Lignelse” signalerer for noget højtideligt, højstemt. Det er lige præcis sådan et ord der giver mening når der skal sættes ord på noget som ikke kan sættes ord på. Hvad er kærlighed? Hvordan er Gud? Hvordan er Guds rige?

Hatten af for nogen vil oversætte Biblen til moderne dansk. Men visse ord må vi ikke udradere, f.eks. altså ikke det ord i søndags, anden søndag i advent “lignelse”.

Det risikerer at skabe desværre en fattigere sprogbrug og fattigere forestillingsevne for læseren/høreren

Jeg mener, og det går jeg også ud fra alle andre mener, at det danske sprog generelt set skal opbygge os, uddanne os, få os til at skabe associationer, billeder når vi hører og taler det.

Netop det formår et ord som “lignelse”. Det er poetisk og skaber billeder for vores indre. Hvorfor så i alverden afskaffe ”lignelse”?

Leave a Reply