Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

Prædikenvejledning til Palmesøndag 2021

Søndag den 28. marts 2021, Matthæusevangelisten, kapitel 21, vers 1-9

Indtoget i Jerusalem

Selvom dagens evangelium på mange måder er kendt – både for præst og menighed – forekommer det nærmest lige ufatteligt hver gang det forkyndes: Det overgår enhver menneskelig forstand, at Gudfader i himlene skulle vælge at sende sin egen søn til et helt almindeligt menneskeliv – og vel og mærke et liv, som ikke var en konge værdig: Et liv uden guld, magt og ære, men i stedet et liv i fornedrelse, lidelse og smerte, og til slut henrettelse som en anden tarvelig forbryder.

Ligesom evangeliet forkyndes i advents- og juletid, så sendes Guds søn ikke til et kongeslot med pomp og pragt, men fødes ind i en ganske almindelig, nærmest ualmindelig almindelig familie. Og med to unge forældre, der har taget logi for natten i en stald, fødes han og lægges i dyrenes trug, den lille himmelkonge.

Og på samme måde som han kommer til verden under helt almindelige, hverdagsagtige vilkår – indtager han også sit folks hellige by, Jerusalem. Ikke som en mægtig krigsherre på sin stridshest. Ikke med en mægtig hær og krigsmaskine bag sig efter at have lagt sine fjender ned med vold.

Han indtager den hellige by “på et æsel og på et trækdyrs føl”. Æslet er hverdagslivets og dagliglivets symbol. Den måde han indtager byen på står i kontrast til Jerusalems forventning til ham. Borgerne har en euforisk længsel, men også en utopisk længsel til Ham: At han er den arving, som de venter, den sande arving til kong Davids trone. Folket kalder ham “Davids søn”. Kong David var ham, der på heroisk vis nedkæmpede Israels fjender og samlede rigerne til et stort rige. Folk råber: “Hosianna”, det betyder: “Herre, frels dog”. De ser ham som en kongesøn med jordisk og politisk magt, som vil sætte sit folk fri af undertrykkelse – ikke mindst fra det romerske verdens imperium og nabolandenes undertrykkelse.

Sådan en kongesøn vil han ikke være. Han vil ikke herske ved politisk magt eller krigsførelse. Han vil ikke redde byen fra dens undertrykkere nu og her, men i stedet gør han op med gældende religiøs praksis ved Templet og rydder tempelpladsen og anklager: “Der står skrevet: “Mit hus skal kaldes et bedehus”. Men I gør det til en røverkule”. Han kritiserer præsterne og de skriftkloge for at være hyklere og misbruge deres embeder og lede folk vild og på fortabelsens vej. Han forudsiger Jerusalems ødelæggelse.

Med sit indtog viser Guds søn, at han er konge på en ny måde og som overgår al menneskelig forstand – både dengang og nu: Hans underkastelse, lidelse og død er ikke noget triumftog. Han er ikke som en hærfører, der lader sig hylde efter sejrrigt felttog. Hans gerning er ikke som i en moderne actionfilm, hvor helten tages til fange af banditterne, men dumdristigt undslipper sit fangenskab og slår alle skurkene ihjel, for til sidst at lade sig hylde. Han er fredskongen, den konge, der selv er villig til at gå i døden for sit folk. Ikke sende andre i døden for at redde sit eget skin, men omvendt: Han er konge ved selv at tjene, ikke lade sig tjene.

Hans mod er det sagtmodige, der hverken frygter eller tvivler stillet over for at gå i døden for sit folk. Hvilken anden konge turde mon gøre det for sit folk end himlens kongesøn? Deri består det ufattelige men også evangeliske: At Guds søn palmesøndag indtog i den hellige stad med en stille kamp, der ikke skulle vindes med våben eller ved at lade blodet flyde hos fjenden, men derimod ved at lade sit eget blod flyde, som offerblod for de mange – en sejr for en himmelsk retfærdighed, hans riges komme.

Og deri består også det glædelige budskab: Han er gået hele vejen for sit folk. Ikke for at hylde sig selv elle gøre det godt for sig selv: Men for at give det kostbareste af alt: Give sig selv. Hverken halvt eller delt, men helt og udelt. For at give sit eget liv – som løsesum for mange.

udgivet som prædikenvejledning til Præsteforeningens Blad, Asser Skude © 2011

Leave a Reply