Prædikenvejledning til sjette søndag efter påske, 2021

– Efterfølgelse og forfølgelse

Fra en af de sidste evangelielæsninger før Trinitatis begynder, taler Jesus til sine egne før sin bortgang – ligesom de forrige tre søndage: Jesus forbereder disciplene på den sidste korte tid, han endnu er hos dem: Han advarer dem imod den tid, som vil komme og de forfølgelser, som de vil blive udsat for. Alligevel må de ikke falde fra, men de skal forsøge at holde ud.

Også selvom der vil komme utallige forhånelser og chikanerier: “De skal udelukke jer af synagogerne”. Og det er ondt, for mange af disciplene er oprindeligt fromme jøder, som er opvokset med den jødiske tro og er vant til at komme i synagogerne.

Jesus advarer endda direkte sine disciple om, at de risikerer at lide døden for deres tro: “der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud”: Dvs. nogle vil stræbe dem efter livet ud fra den tankegang, at disciplene har gjort sig skyldige i blasfemi og derved fortjent døden, fordi disciplene tror, at Gud har en søn: At Gud skulle have en søn, strider imod den jødiske ortodoksi.

De som forfølger disciplene og de, som tror de derved tjener Gud, tager grueligt fejl: Jesus siger: “Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig”. Med andre ord: Deres handlinger er udtryk for mangel på indsigt og visdom, for de kender hverken Faderen eller Sønnen.

Der pågik en regulær og hårdnakket forfølgelse af de første kristne – i de første århundreder indtil Kejser Konstantin.

Dagens evangelium kunne således give anledning til at reflektere over de vanskelige vilkår kristne gennem tiden har måttet tåle – og ikke bare i de første århundreder, men også helt op i vor tid, hvor man har kunnet høre beretninger om forfølgelser, ikke blot ved at udpege og isolere kristne fra det øvrige samfund, men også ved at forfølge dem med stort set alle tænkelige midler – lige fra forhør, overgreb, fængsel, og selv henrettelse uden rettergang. Og som om det ikke var nok, endda brandattentater og bomber imod deres forsamlingssteder og kirker.

På trods af dagens dystre tema om forfølgelser, opfordrer Jesus sine egne til ikke at give op: “Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra”. For det glædelige er, at disciplene ikke skal efterlades alene, når han er taget fra dem: Guds ånd, skal sendes til disciplene, og Guds ånd skal vidne om Jesus. Disciplene vil altså få hjælp ovenfra – til at bringe budskabet om ham ud i verden og vidne om ham. Jesus siger: “Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig”

Netop Guds Ånd vil vidne om Guds søn og være hos dem, der følger ham og vidner om ham. Netop Guds Ånd vil forbinde sig med disse og knytte dem sammen. Og Guds ånd vil indgyde tro, håb og forvisning på, at han virkelig er Guds søn, som er sendt til mennesker.

Guds ånd vil holde dem fast på den tro og bekendelse – ved at inspirere (fra latin, indgyde håb), så de ikke giver op, nu hvor Han snart tages fra dem. Guds ånd skal konstituere det fællesskab imellem, dem som følger ham. Guds ånd vil gøre ordet om ham til deres samlingspunkt og Guds ånd vil gøre ordet om ham nærværende, hvor det forkyndes.

Guds ånd skal ligefrem sætte nye standarder og sætte en ny dagsorden for verden: Guds ånd skal bygge den nye verden op af troende og menigheder. Guds ånd skal fylde menigheder og Guds huse med liv, lyst og kraft fra oven. Guds ånd er “den nye verdens skaber”, som vi synger i sidste vers af DDS 308:

“Du, den nye verdens skaber,
vis på os, hvad du formår,
kæmp, så verdens fyrste taber,
vind, så Jesu ord består!
Byg dit tempel i vort bryst,
fyld Guds hus med Himmel-lyst!”

– forslag til salmer: 294 332 348 – 596 455 308

– udgivet som prædikenvejledning til Præsteforeningens Blad 2011 ©

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *