Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

Hvordan kan “Guds gerning” forsvinde i den nyeste bibeloversættelse?

Hvordan kan “Guds gerning” forsvinde i den nyeste oversættelse af Biblen, “Bibelen 2020”? “Gerning” er ellers et kærnebegreb for os kristne, såvel katolikker som lutheranere in spe.

Som Luther fremhæver er det ikke menneskets egne gerninger, der frelser mennesket, men det sker alene fordi Gud gør det, og Gud vil det, altså suverænt Guds gerning – og af Guds nåde.

Således i morgendagens evangelium, hvor man kan læser fra den oprindelige (græske ordlyd i Nestle-Alands Novum Testamentum Graece): “touto estin to ergon tou Theu…”, altså direkte oversat “dette er denne gerning Guds…”, eller mere mundret “dette er Guds gerning…”. (Johannesevangeliet, kapitel 6, vers 29)

Den oprindelige sætning er i den nyeste oversættelse forsvundet og blevet til “Gud vil have, at I skal tro på ham, som han har sendt”. Det er ikke tæt på det oprindelige, men langt fra “Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt.”, som den såkaldte 1992 autoriserede oversættelse anvender (og som følger den græske oprindelige ordlyd).Selvom 2020 oversættelsen ikke er tænkt som en bogstavelig oversættelse eller tænkt til brug for danske menigheder og præster ved søndagens gudstjenester i Danmark 2020, kan det undre, at Bibelselskabets redaktører her ligefrem fravælger en oversættelse, der ellers ligger til højrebenet. I stedet vælger man at læse “ind” i det oprindelige, og det er for mig at se en glidebane.

Det er rigtignok at det er Guds vilje, Guds intention at vi skal tro på ham. Det er rigtig nok at Gud vil at mennesker skal tro. Men det handler ikke om vilje hos Gud. Det handler om hvad som er sket. Det er sket at vi tror. Det er ikke noget der skal ske, for det er sket.

For mig at se står det evangeliske endnu klarere, hvis man læser, at Guds gerning er at vi tror på ham. For Gud har allerede udvirket det således, at vi tror på ham. Troen er ikke noget vi selv skaber eller gør, det er Guds gerning alene.

Det er Guds værk. “ergon” er det græske ord og det danske “værk” er etymologisk beslægtet hermed. Det er altså gjort. På latin ville man sige “Faktum” af “facio”, “at gøre”. Når det er sket, står det ikke til at ændre, således kan selv ikke djævelen gøre det om.

Hvis vi vænner os til at der skal stå “Gud vil have, at I skal tro”, kan det på sigt betyde, at vi tror at andre magter end Gud kan ændre ved vores tro. Men det er ikke tilfældet. Det er suverænt Gud og ikke Djævelen der lader det ske og kan få det til at ske. Det handler ikke om intention, men om det faktuelle, det skete.

Så summa summarum: Hvad er der galt med at læse “Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt”. Det er da netop sand og klar og evangelisk tale. Hvilken befrielse, at Gud alene har gjort det således med sin (og ikke vores) gerning, at vi kan tro på hans søn, som han har udsendt til os for at frelse os.

Læs også dette andet kritiske indlæg om 2020 oversættelsen ved at klikke her

Leave a Reply