Tilhænger af “Bibelen 2020” oversættelsen?

Sådan kunne man retorisk spørge efter at have set oversættelsen af søndagens evangelium (Anden Søndag Efter Trinitatis) Lukas, kapitel 14, vers 25-35 som fremgår af den nyeste oversættelse, den såkaldte ”Bibelen 2020”, udgivet af Det Danske Bibelselskab, København 2020 ©. Her er betegnelsen ”discipel” blevet til ”tilhænger”. (vers 27)

For mig at se er en tilhænger f.eks. en der er tilhænger af et fodboldhold og medlem i en fanklub. En tilhænger er en, som har hægtet sig på et hold, men dog med mulighed for at forlade det hold – når der kommer modstand. Samtidig er en tilhænger også en der står på sidelinjen, og måske højrøstet, men ikke som aktiv spiller på banen.

For mig at se er en discipel en der måske har stået i lære hos en mester, og nu skal gå vejen. At være discipel er ikke at køre på ”frihjul”, men det kræver mod, ansvar og udholdenhed. Det kan endda have konsekvenser, koste blod sved og tårer.

Endda døden til følge kan være en konsekvens af at være Jesu discipel. Det er ingen ”gratis omgang” at være kristen / discipel, jf de opgørelser, der viser at kristne stadig er den religiøse gruppe, som forfølges mest i verden. Se f.eks. mere på www.opendoors.dk
Så galt går det naturligvis ikke for kristne i Danmark, men det gør en forskel for den enkelte at bekende sig til den kristne tro. En tro uden handlinger ville være en form for fribillet. Og det er den kristne tro bestemt ikke.

Fra de kristne evangelier ved vi, at mange af dem, der møder Jesus (f.eks. Zakæus) fortæller selv om ændringer, som det medfører for den person. Ofte omvender det menneske sig, ja det ligger i ordet, at den person bliver et nyt menneske. Ikke kun i kraft af nåden og frelsen som det menneske modtager kvit og frit – i kraft af troen alene. Men oftest fordi det menneske lægger sit liv om, finder nye veje at gå.

Et kristent menneske er ikke en opportunist, som går hen, alt efter hvilken vej vinden blæser. Et kristent menneske er en person som får skænket en ny begyndelse og dermed også vasket tavlen ren, og bliver sat fri til at begynde en ny livsbane.

At følge efter Jesus eller være Jesu discipel er ikke det samme som at være på fribillet, men det er også at kunne bruge sin sunde fornuft, intelligens, handlekraft, også når der kommer modstand og kamp. At være kristen handler også om at kunne sætte ind og stå op for grundværdier, som ingen anden tro kan matche: Integritet, frihed, fri tale, tolerance (naturligvis ikke mod intolerance).

Kort sagt at være kristen er også forudsætningen for at vi kan have de videst tænkelige frihedsgrader som noget samfund har i verden. Netop fordi hver enkelt er sat fri i kraft af Guds nåde, men også forpligtet på et liv, der afspejler den frihed og kærlighed.

At være kristen eller discipel er en, der tør tage kampen op imod ufred, ufrihed, undertrykkelse, uvidenhed og indgreb i den personlige frihed. Det er ikke for ingenting at Luthers mest kendte skift har titlen ”Om et kristent menneskes frihed”

At være kristen er at være kaldet til en frihed, fordi man er sat fri og fri-halset (frelst fra døden) men også fordi man er kaldet til en kæmpe opgave og ansvar – uanset om man er læg (læs: ikke-gejstlig), præst, provst, biskop. Enhver som er krøbet ud af dåben, må ikke give køb på det kald.

Asser Skude 2020 ©, udgivet på Facebook, redigeret siden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *