Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

“Guds kongerige” eller “Guds rige”?

I søndagens evangelium (20 s. e. Trinitatis 2022) fra Matthæus kapitel 21, vers 28-44 anvender Jesus to lignelser – begge om hvordan mennesker kan, vil samt ikke vil forholde sig til ”Guds rige” eller ”Guds kongerige” og hvad det i givet fald vil få af konsekvenser, hvis man ikke tager imod.

I vers 43 hedder det eksplicit den anden lignelse …”at I vil blive udelukket fra Guds kongerige” (Bibelen 2020). Det er krads tale, men den tematik vil jeg ikke bruge spalteplads på ved denne lejlighed, men i stedet dvæle ved brugen af ”Guds kongerige” kontra eller ”Guds rige”, som (sidstnævnte) man læser i den autoriserede danske Bibeloversættelse fra 1992.

Den oprindelige græske læsemåde “”hæ basileía tou theou” (Nestle-Alands Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart © 1983 und 1993) er ”Guds kongerige”. Det svarer netop til den nyeste oversættelse fra Bibelselskabet 2020, og det bør roses, at man bestræber sig på at være så tæt på den oprindelige betydning som muligt.

Nok er mange (dem som er vant til 1992 oversættelsen og tidligere) fortrolige med ”Guds rige”, men på den anden side er det ikke så tosset at anvende ”konge(-rige)” når det de facto er det som anvendes oprindeligt og det giver korrekte associationer, den dag i dag. Guds rige er at betragte som noget kongeligt, regentagtigt, majestætisk, ophøjet, eller hvilket ord man nu foretrækker, derfor ”Guds kongerige”.

Guds rige er vel bedst tjent med denne beskrivelse ”konge-”, for det kan ikke tænkes større, mere ophøjet, og hvilket billede er bedre end dette (måske lidt umoderne), men dog meget klassiske begreb som noget majestætisk, kongeligt, ophøjet?

På Jesu tid var der virkelig forskelle i samfundet. Ikke blot de besatte jøder, som måtte betale skat til romerne, der levede i sus og dus (og ikke betalte skatter og måske levede bedre end en gennemsnitlig dansker anno 2022). Men i det jødiske samfund, hvor Jesus kom fra, voksede op og færdedes i, døde i og opstod i, der var der et skarpt opdelt klassesamfund. Der var dem udenfor (bogstaveligt talt uden for bymuren, uden for præsternes omsorg osv.), der var slaver, der var meget stor forskel på indkomster, uddannelser, for ikke at tale om kvinderne, som nærmest ikke talte med osv.

Alt dette gjorde Jesus op med, og det var måske netop også i kraft af han var unik og kom med noget helt ophøjet, skønt, ubesudlet, radikalt nyt, kongeligt: Et liv hvor han gav sig helt og udelt til mennesker og kom med et budskab om en kærlighed på trods af klasseskel, indkomst, køn, herkomst osv. For – som det hedder et sted (frit gengivet) – at alle vi mennesker, som tror på Kristus, skal sættes fri ved Kristus og være eet i Kristus, uanset hvor vi kommer fra og kommer med.

Kort sagt er det glædeligt at læse ”Bibelen 2020”, Bibelselskabet 2020 © oversættelse af evangeliet til i overmorgen søndag, hvor man har valgt at oversætte med ”Guds kongerige” og ikke ”Guds rige”.


Bemærk: Bibelselskabets nyoversættelse “Bibelen 2020” (Det Danske Bibelselskab, København 2020 ©) bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skriften og evangelierne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther, der med sine oversættelser til det moderne modersmål satte nye standarder for oversættelser til de nationale befolkninger.

Mit håb er derfor om, vi også her i Danmark vil altid huske at blive i den ånd og tradition som er renæssancens og Luthers, at række ud til alle tider og på nye måder på modersmålet, og således anno 2022 for vores land at række ud til alle de danskere, som ikke har dansk som modersmål. Alle de behøver hjælp til at få evangeliet hørt og læst på deres eget modersmål. Mindst ti procent af alle danskere har ikke dansk som modersmål, og i mange større byer i Danmark findes der sogne med et flertal af danskere, der ikke har dansk som modersmål. Særligt dem bør vi hjælpe og række ud til med det glædelige evangelium på deres eget sprog med allehånde oversættelser. For at de må modtaget det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive frie mennesker, frie til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

 
Asser Skude 2022 ©

Leave a Reply