Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

“Heldig” eller “salig”?

“Heldig” eller “salig”?

I den autoriserede danske bibeloversættelse af 1992 siger Jesus i søndagens evangelium (Alle Helgens søndag) “Salige er I…”. I den nye oversættelse, Bibelen 2020, er det blevet til ”Heldige er I…” (Matthæusevangeliet, kapitel 5, vers 3 ff)

Er det så heldigt?

Det er netop spørgsmålet. Det er bestemt et modigt valg, som Bibelselskabet har truffet med at oversætte det græske ord ”makárioi” med netop ”heldige.” Hvis man er mest fortrolig med den nuværende autoriserede oversættelse, vil nogle nok føle at ”salige” er mere forfinet end ”heldige”.

”Heldig” er man, hvis man f.eks. vinder i lotto eller heldig er man, hvis lykken tilsmiler én i forhold til et godt helbred, kærlighed, økonomi, karriere osv. At være ”salig” derimod er noget som stikker dybere, lidt som at føle sig lykkelig, fredsfyldt, glæde og ro.

Omvendt kan ”salig” komme til at lyde en smule selvfedt eller selvtilstrækkeligt, og det er naturligvis ikke meningen med at være kristent menneske. Naturligvis kan man være glad ved sin tro, som forhåbentlig giver en ro og til tilfredshed, en accept af tingenes tilstand.

For det er ikke lige let at være kristen. Af de i alt 9 gange som vi får at vide, at vi er ”heldige”, er især de sidste to svære at rumme: At skulle acceptere forfølgelser, forhånelser og uretfærdigheder, alle de som er kaldet til at følge ham og hans lære. (Matthæusevangeliet, kapitel 5, vers 10 og 11)

I den forstand er det befriende, at Bibelselskabet prøver at ruske op i vores ellers vante forestillinger om hvad det vil sige at være et kristent menneske. Især ordet ”salig” er et kærnebegreb for mange og derfor nok også svært at acceptere ændringer af.


Bemærk: Bibelselskabets nyoversættelse “Bibelen 2020” (Det Danske Bibelselskab, København 2020 ©) bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skriften og evangelierne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther, der med sine oversættelser til det moderne modersmål satte nye standarder for oversættelser til de nationale befolkninger.

Mit håb er derfor om, vi også her i Danmark vil altid huske at blive i den ånd og tradition som er renæssancens og Luthers, at række ud til alle tider og på nye måder på modersmålet, og således anno 2022 for vores land at række ud til alle de danskere, som ikke har dansk som modersmål. Alle de behøver hjælp til at få evangeliet hørt og læst på deres eget modersmål. Mindst ti procent af alle danskere har ikke dansk som modersmål, og i mange større byer i Danmark findes der sogne med et flertal af danskere, der ikke har dansk som modersmål. Særligt dem bør vi hjælpe og række ud til med det glædelige evangelium på deres eget sprog med allehånde oversættelser. For at de må modtaget det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive frie mennesker, frie til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

 
Asser Skude 2022 ©

Leave a Reply