Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

“Guds kongerige” eller “Himlenes kongerige”

“Hvem er egentlig den største i Guds kongerige?” spørger disciplene Jesus i søndagens evangelium 22. s. e. Trin (Matthæusevangelisten, kapitel 18, vers 1. Således ifølge Bibelskabets nyeste og uautoriserede oversættelse, den såkaldte ”2020 Bibelen”, © Bibelselskabet 2020.

Egentlig bør det hedde: ”Hvem er egentlig den største i Himlenes kongerige?” hvis man læser den oprindelige græske læsemåde: ”tís ara meizån estin en tæ basileia tån ouranån”, Nestle-Alands Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart © 1983 und 1993.

Hvorfor Bibelselskabet i sin nyeste oversættelse vælger at oversætte med noget andet end der egentlig står, skal jeg ikke kunne sige, måske fordi Bibelselskabet ønsker at anvende samme oversættelse som ved tidligere lejligheder, således f.eks. forrige søndag, 20. s. e. Trin, Matthæus kapitel 21, vers 28-44. Den søndag lyder oversættelsen ”Guds kongerige” svarende til den oprindelige græske læsemåde, så ros til Bibelselskabet for forrige søndag at oversætte svarende til den oprindelige læsemåde.

Bibelselskabets autoriserede 1992-oversættelse af søndagens evangelium anvender vendingen ”Himmeriget”. Det er ikke helt uden for kontekst, for det tangerer en tidligere oversættelse, således ”Hvo er den største i Himmeriges rige?”, Psalmebog for Kirke og Hjem, Vajsenhus Forlag 1902.

Hvordan man end vender og drejer oversættelsen af søndagens evangelium, må det handle om at skabe de korrekte associationer og tankebilleder for læsere og hørere af det glædelige budskab. Den oprindelige græske læsemåde ”Himlenes kongerige” kan måske forekomme tung, og måske derfor er ”Himmeriget” eller ”Himmeriges rige” at foretrække, dels fordi det er mere poetisk og måske også fungerer bedre sprogligt.


Under alle omstændigheder er der tale om noget kongeligt, regentagtigt, majestætisk, ophøjet.


Bemærk: Bibelselskabets nyeste (og ikke autoriserede) oversættelse “Bibelen 2020”, Det Danske Bibelselskab, København 2020 ©, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skriften og evangelierne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers reformatoriske oversættelser og fortolkninger af de historiske kilder vil holde fast i den tradition, at gå nye veje for at forstå, reformulere og række evangeliet om Guds søn ud til enhver dansker, uanset etnisk og kulturel baggrund osv.


At arbejdet med at oversætte evangelierne til hverdagens sprog ikke må stagnere, men fortsætte, og gerne med en videnskabelig, historisk, kritisk tilgang, således at evangeliet er under stadig debat, oplysning med kildekritik, analyser og diskurser, så at teologer anvender nyeste forskning i deres bestræbelser på række evangeliet ud, for at enhver kan og vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive frie mennesker, frie til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

 
Asser Skude 2022 ©

Leave a Reply