Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

“Byrde” eller “åg”?

I søndagens evangelium kommer Jesus med sine berømte og trøstende ord ” Kom, alle jer, der arbejder hårdt og er tynget af bekymringer …Tag min byrde på jeres skuldre… Min byrde er god, og den er let at bære”, sidste. s. e. Trin (Matthæusevangelisten, kapitel 11, vers 25-30. Således ifølge Bibelskabets nyeste og uautoriserede oversættelse, den såkaldte ”2020 Bibelen”, © Bibelselskabet 2020.

Egentlig burde Bibelselskabet oversætte: ”Tag mit åg … Mit åg er godt…” hvis man læser den oprindelige græske læsemåde: ””arate ton zugón mou…zugós mou…”, Nestle-Alands Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart © 1983 und 1993.

Ifølge den klassiske oversættelse af det græske ord ”zugos”, ”Wörterbuch Zum Neuen Testament”, Walter Bauer, Gottingen 1958 er det ”joch” (tysk), svarende til dansk ”åg”. Måske er nutidens ungdom ikke fortrolige med hvad et ”åg” er, men skulle de finde på at ”google” det, vil de finde billeder af redskaber, der kan lægges over skuldrene (på dyr og mennesker) for at fordele vægten/kræften på ryggen i stedet for f.eks. arme/ben/hænder.

Et ”åg” virker efter samme princip som et såkaldt ”exo – skelet”. Et exo-skelet ved de fleste unge mennesker, hvad er, nemlig en smart opfindelse og mekanik, som monteres uden på kroppens skelet, hvormed vægt/kraft fordeles på hele kroppen, primært ryg og ben, og giver en nærmest superkræfter, således at man faktisk kan løfte/trække mere – i længere tid og uden at belaste led mm på samme måde som ved et traditionelt løft. Det kunne f.eks. anvendes af handicappede som ikke har muskler til at løfte ting eller af soldater i felten til at foretage tunge løft af materiel over lange afstande.

Jeg synes naturligvis ikke Bibelselskabet i deres nyeste oversættelse, skal anvende ”Tag mit exoskelet på jer…”, det ville være for futuristisk og moderne, men hvorfor ikke blive ved det klassiske ”åg”, som giver præcis mening af det billede, som Jesus introducerer her i dag.

Hvorfor tage en byrde på sig, hvis ikke man også husker på hvorfor netop byrden bliver lettere, hvilket byrden bliver i kraft af ågets funktion (eller exo-skelettet). Jesus kommer med sit ”åg” (exoskelet), som gør byrden lettere end den tidligere var. Netop derfor og således kan kristne tage deres ”åg” på sig og gå med mindre byrde derfra og ud i livet. Det er da glædeligt.

Jesus siger ikke, at der ikke længere eller ikke nogensinde for kristne, skal være noget der tynger mennesker ned, bekymringer osv, og Jesus siger ikke, at noget menneske helt skal slippe for byrder eller undgå byrder (som f.eks. der lægges op til i buddhismen eller tanken om reinkarnation, hvor det går mennesket lettere i næste liv, hvis det tager sine opgaver på sig i tidligere liv. Men Jesus siger, at hvis vi tager hans åg på vores skuldre, vil vores byrde ikke føles så tyngende og ubærlig.

Hvis Jesus allerede – det tror vi kristne på – med sit liv, lidelse og død og opstandelse har båret alverdens byrder, og sonet al brøde for alle mennesker, så skal vi kristne også få del i hans soning og frelse, ved at tage del i ham og hans gerning, ved altså også at bære hver vores ”åg”. Og det ”åg” er altså nøglen og redskabet til at komme igennem det ubærlige. Intet menneske skal slippe for byrder, heller ikke kristne: Kristne skal tage hver deres del af det åg, som er Jesu åg, og som giver adgang til det himmerige, som Jesus lover, hvor der er godt at være og hvor han vil være alt i alle.

Hvorfor Bibelselskabet i sin nyeste oversættelse vælger at oversætte med noget andet end der egentlig står, både i vers 29 og igen vers 30, skal jeg ikke kunne sige, men man kunne ønske sig tilbage til den autoriserede oversættelse, Bibelselskabets såkaldte autoriserede 1992-oversættelse, hvor det både i vers 29 og vers 30 hedder ”åg”.

Hvordan man end vender og drejer oversættelsen af søndagens evangelium, må det handle om at skabe den optimale forståelse for læseren og høreren. Netop at kristendom ikke er uden lidelse og smerte er centralt i Jesu forkyndelse, men også det glædelige, at lidelsen og smerten vil Jesus dele med os, så livet ikke bliver ubærligt og vi ”knækker ryggen”, derfor og netop derfor er det gavnligt at oversætte med ”åg” i søndagens evangelium.

Bemærk: Bibelselskabets nyeste (og ikke autoriserede) oversættelse “Bibelen 2020”, Det Danske Bibelselskab, København 2020 ©, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skriften og evangelierne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers reformatoriske oversættelser og fortolkninger af de historiske kilder vil holde fast i den tradition, at gå nye veje for at forstå, reformulere og række evangeliet om Guds søn ud til enhver dansker, uanset etnisk og kulturel baggrund osv.
At arbejdet med at oversætte evangelierne til hverdagens sprog ikke må stagnere, men fortsætte, og gerne med en videnskabelig, historisk, kritisk tilgang, således at evangeliet er under stadig debat, oplysning med kildekritik, analyser og diskurser, så at teologer anvender nyeste forskning i deres bestræbelser på række evangeliet ud, for at enhver kan og vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive frie mennesker, frie til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

 
Asser Skude 2022 ©

Leave a Reply