Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

“Aseninde” eller “æsel”?

På søndag hører vi om Jesu indtog i Jerusalem, således evangelium til 1. søndag i advent. Mange vil nok huske, at Jesus beder sine disciple om at finde et ”æsel … med dets føl” , Matthæusevangelisten, kapitel 21, vers 1-9, det er i øvrigt identisk med evangeliet Palmesøndag, også første række.

“æsel … med dets føl” svarer både til den autoriserede 1992 oversættelse med også Bibelskabets nyeste og uautoriserede oversættelse, den såkaldte ”2020 Bibelen”, © Bibelselskabet 2020.

Egentlig burde Bibelselskabet vel oversætte: ”Et (hun-)æsel … med dets føl” eller ”En aseninde … og sit føl med hende”, således ifølge ældre oversættelser. Netop at det er et hun-æsel giver bedst mening i forhold til den  oprindelige græske læsemåde: ”onon … pålon met autæs”, Nestle-Alands Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart © 1983 und 1993.

At der er tale om et hun-æsel og dets (hendes) føl giver også forståelsesmæssigt bedst mening, al den stund netop et hun-æsel skal have sit føl med sig, ligesom en mor sine børn med sig, så længe de er små.

Oversætter man blot med ”æsel”, får man ikke æslets køn med, og det er ærgerligt, al den stund det netop her giver god mening (og er det som læses oprindeligt). Derfor kunne man her ønske sig tilbage til en ældre oversættelse ”En aseninde og … og et føl hos hende” (f.eks. Salmebog for Kirke og Hjem, København, Det Kgl. Vajsenhus´ Forlag 1934).

Bemærk: Bibelselskabets nyeste (og ikke autoriserede) oversættelse “Bibelen 2020”, Det Danske Bibelselskab, København 2020 ©, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skriften og evangelierne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers reformatoriske oversættelser og fortolkninger af de historiske kilder vil holde fast i den tradition, at gå nye veje for at forstå, reformulere og række evangeliet om Guds søn ud til enhver dansker, uanset etnisk og kulturel baggrund osv.
At arbejdet med at oversætte evangelierne til hverdagens sprog ikke må stagnere, men fortsætte, og gerne med en videnskabelig, historisk, kritisk tilgang, således at evangeliet er under stadig debat, oplysning med kildekritik, analyser og diskurser, så at teologer anvender nyeste forskning i deres bestræbelser på række evangeliet ud, for at enhver kan og vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive frie mennesker, frie til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

 
Asser Skude 2022 ©

Leave a Reply