Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

“Forløsning” eller “befrielse” ?

Spørgsmålet er naturligvis retorisk, men det angiver det sproglige dilemma, som er på spil i søndagens evangelium om Verdensdommen, 2. s. i advent. Lukasevangelisten, kapitel 21, vers 25-32.

I den nuværende og autoriserede 1992 oversættelse hedder det ”jeres forløsning nærmer sig”, mens det i Bibelskabets nyeste og uautoriserede oversættelse, den såkaldte ”2020 Bibelen”, © Bibelselskabet 2020 er blevet til ”…bliver I snart befriet” (vers 28)

Begge oversættelser lægger sig principielt op at den oprindelige græske læsemåde: ”apolútråsis ymån”, ifølge Nestle-Alands Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart © 1983 und 1993.

Det græske ord for forløsning eller befrielse har oprindelse i sammenhæng med ”løskøbelse af fanger eller slaver” eller ”frigivelse af fanger eller slaver”, typisk ved erlæggelse af løsegæld, jf. Walter Bauers ”Wörterbuch Zum Testament”, Göttingen 1958.

I den kristne sammenhæng giver netop dette mening, idet Kristus med sit eget liv og blod ”køber os fri”, os der tror på ham. Hans liv bliver altså vores redning eller vores frelse (betyder oprinder ”fri hals”). Hans liv og død er ikke forgæves, men kommer os til undsætning og sætter os fri – til at elske Gud og elske næsten som os selv. Vi bliver købt fri, men friheden er købt med hans mellemkomst, og vores frihed skal ikke være forgæves, men bruges efter bedste evne.

I min optik kan ”forløsning” virke lidt gammeldags, omvendt må man også sige at det rummer en bredere betydning end blot ”befrielse”, for en befrielse kan hurtigt opfattes som en engangsforestilling eller noget som sker i en Hollywood film. Forløsning antyder en eksistentiel og trosmæssig forvandling af netop ethvert menneske, der købes fri. Det er et glædeligt budskab, selvom der også er meget dom og meget at leve op til i dagens evangelium.

I en ældre bibeloversættelse jeg har arvet står ”…opløft eders Hoveder efterdi eders Forløsning stunder til”, ”Salmebog for Kirke og Hjem”, Vajsenhus Forlag 1934.

Bemærk: Bibelselskabets nyeste (og ikke autoriserede) oversættelse “Bibelen 2020”, Det Danske Bibelselskab, København 2020 ©, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skriften og evangelierne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers reformatoriske oversættelser og fortolkninger af de historiske kilder vil holde fast i den tradition, at gå nye veje for at forstå, reformulere og række evangeliet om Guds søn ud til enhver dansker, uanset etnisk og kulturel baggrund osv.


At arbejdet med at oversætte evangelierne til hverdagens sprog ikke må stagnere, men fortsætte, og gerne med en videnskabelig, historisk, kritisk tilgang, således at evangeliet er under stadig debat, oplysning med kildekritik, analyser og diskurser, så at teologer anvender nyeste forskning i deres bestræbelser på række evangeliet ud, for at enhver kan og vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive frie mennesker, frie til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

 
Asser Skude 2022 ©

Leave a Reply