Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

“Salig er den” eller “Gud beskytter den”?

Spørgsmålet er naturligvis retorisk, men det angiver, hvad der er på spil i søndagens evangelium om Johannes Døberen i fængslet, og de svar Jesus sender tilbage til Johannes, 3. s. i advent. Matthæusevangelisten, kapitel 11, vers 2-11.

I den nuværende og autoriserede 1992 oversættelse hedder det i Jesu svar til Johannes i fængslet ”…salig er den”, mens det i Bibelskabets nyeste og uautoriserede oversættelse, den såkaldte ”2020 Bibelen”, © Bibelselskabet 2020 er blevet til ”…Gud beskytter den…” (vers 6)

Dels kan det ærgre, at Bibelselskabet ikke er vælger at oversætte efter den oprindelige læsemåde ”makáriós estin hos”, som er ”salig er den”, men opfinder et helt tredje begreb ”…Gud beskytter den”. Det sidste er ikke at finde i den oprindelige græske læsemåde ”salig er den”, således ifølge Nestle-Alands Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart © 1983 und 1993.

Evangelisten Matthæus er nok mest kendt som den evangelist, der har de såkaldte ”saligprisninger”, som Jesus giver under sin Bjergprædiken, kapitel 5-7. I den nyeste oversættelse er det blevet til ”heldige” i stedet for ”salige”. Om den oversættelse kan der siges meget, og jeg har også skrevet lidt tidligere herom. Når nu netop den nyeste oversættelse vælger konsekvent at oversætte det græske begreb ”makárioi” (flertal) hele ni gange i Bjergprædiken hos Matthæus (kapitel 5, vers 4ff) kan det undre, at man ikke holder fast i den oversættelse hele vejen igennem Matthæus, således f.eks. her i dagens evangelium, hvor ”makários” (ental) forekommer. Her burde man da vælge ”…heldig er den..”, hvis man vil være konsekvent.

Under alle omstændigheder er meningen bag oversættelserne vel, at det er altafgørende at tro på Guds søn, det gør een ”heldig” (nyeste oversættelse) eller ”salig” (autoriserede oversættelse). Personligt er jeg mest tilhænger af oversættelsen ”salig”, da den er poetisk og nærmest har noget drømmende over sig, ligesom det Guds rige, enhver må tro og håbe er ved at bryde igennem. For mig at se klinger ”heldig” af noget med ”held i spil” eller en lidt mere tilfældig form for lykke, mens ”salig” får en til måske at tænke på noget eksistentielt, noget som handler om liv og død, frelse og fortabelse osv. Her er der mere på højkant end blot dennesidigt gods og guld.

Bemærk: Bibelselskabets nyeste (og ikke autoriserede) oversættelse “Bibelen 2020”, Det Danske Bibelselskab, København 2020 ©, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til nutidens modersmål vil holde fast i den reformatoriske tradition med kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle med dansk modersmål, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

 
Asser Skude 2022 ©

Leave a Reply