Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

Lucia kan lære os om kristnes og kvinders rettigheder

Idag er det som bekendt 13. december og den dag kender mange bedst som Lucia dag efterhånden. Traditionen med at tænde lys og bære dem rundt er efterhånden blevet en almindelige og folkelig fest, som både vuggestuer, børnehaver, skoler og fritidsinstitutioner har taget til sig, og en fest måske der mest er kendt for glæde og varme.

Det er naturligvis også en glædelig og varm historie, som Lucia oprindeligt bragte, da hun som ung kvinde ifølge traditionen kom med mad og drikke til forfulgte kristne, som havde søgt tilflugt for myndighedernes forfølgelser.

Men bag den umiddelbare glædelige og næstekærlige fortælling, gemmer sig den barske eftervirkning af Lucias velgørenhed. Ikke bare var hun smuk og indtagende og gavmild og delte af sin vældige formue mod undertrykte, men hun måtte ende med at bøde med sit eget liv.

En af fortællingerne til Lucia hævder at hendes forlovede blev så vred over at Lucia havde brugt sin formue på fattige og forfulgte, at han brød forlovelsen og meldte Lucia til myndighederne, som ikke så med milde øjne på Lucias velgerninger mod de udsatte. Så ikke bare kostede det Lucia hendes fremtidige ægteskab, men også hendes liv.

Men måske endnu vigtigere end Lucias egen skæbne er det fokus, som hendes liv satte på kvinders og kristnes (manglende) rettigheder.

Selvom Lucia er en af de første martyrer er hendes skæbne desværre ikke den første og bliver heller ikke den sidste vidnesbyrd om et menneske, for hvem den kristne tro betød døden. Her snart to tusinde år senere er kristne stadig den mest forfulgte gruppe af troende – globalt set. Og hvis nogen skulle mene at det med at kristne er verdens mest udsatte og forfulgte ikke er slemt nok og tankevækkende nok, så er det dog måske endnu mere tankevækkende at kvinder i over 80 procent af verdens lande (vesten undtaget) lever i undertrykkelse og uden basale rettigheder, såsom retten til at stemme, eje jord osv.

Lucias fortælling bør inspirere enhver kristen til at stå på og kæmpe for retten til frit at kunne vælge sin tro, uden fare for liv og lemmer eller forfølgelse, men også kæmpe for kvinders ret til at kunne bestemme over deres arv og midler, jord og gods, så det ikke er mændene, der skal bestemme over kvinders personlige økonomiske midler og råderum.

Det siges at netop i de lande, typisk vesten, hvor kvinder har grundlæggende og basale rettigheder, netop der er størst velstand, mest lykke, fred og velfungerende samfund.

I håbet om bedre vilkår og sikring af kristne og kvinders rettigheder og beskyttelse for fremtiden, ønskes alle en glædelig Lucia dag

Udgivet første gang på min blog © 2020 Asser Skude

Leave a Reply