Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

Udvalgt eller ikke udvalgt?

Udvalgt eller ikke udvalgt?

Juleevangeliet, Lukasevangelisten kapitel 2, vers 1-14, til i går juleaftensdag og til i dag juledag, fik forrige år ny oversættelse. Det skete med Bibelselskabets nyeste version ”2020-Bibelen”. Her slutter det glædelige budskab med en oversættelse, som kan misforstås.

Nu synger englene ikke længere: ”Fred til mennesker med Guds velbehag”, men nu synger englene derimod: ”…fred til mennesker på jorden, til dem han har udvalgt”.

”Udvalgt!” Er det virkelig det rette ord?

Det er rigtigt, at man rent sprogligt kan argumentere for at oversætte som Bibelselskabet gør i deres nyeste version, men problemet med den oversættelse er, at den kommer til at lyde som om, at nogle mennesker udvalgt, andre er ikke. Eller sagt på en anden måde, Gud har altså valgt nogen til, på bekostning af andre.

Hvis det er sådan man hører evangeliet i den nyeste oversættelse, er det svært at høre det glædelige budskab for menigheden, fordi alle vil gerne være en del af det ”gode selskab”, men nu har Gud altså pludselig valgt nogen til. Og næste tanke må så være om man selv er en af dem.

Det er rigtigt, at der i middelalderen er stor diskussion om mennesker har en fri vilje og om mennesker er udvalgt på forhånd af Gud, dvs. nogen udvalgt til frelse, nogen udvalgt til fortabelse.

For mig at se er juleevangeliet ikke det rette sted at indlede sådanne tanker hos menigheden, især en sådan særlig dag, hvor evangeliet om Guds søn fødsel forkyndes og udlægges.

Kernen i evangeliet, og ikke mindst i julen, er budskabet om at Guds søn fødes, ikke kun til frelse for nogen, men netop til frelse for alle. Således til frelse for alle som endnu ikke har hørt budskabet om ham. Til hele verden skal det budskab rækkes ud, og ingen skal på forhånd stå tilbage med en følelse af at være udelukket fra det ”gode selskab”

Bemærk: “Bibelen 2020”, Det Danske Bibelselskab, København 2020 ©, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til nutidens modersmål vil holde fast i den reformatoriske tradition med kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle med dansk modersmål, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

Leave a Reply