Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

Velsignet nytår 2023 – i Jesu navn

Evangeliet nytårsdag er det glædelige budskab om Jesu navngivning.

Med det glædelige budskab kan vi gå ind i det nye år 2023 – i hans navn, til hans ære og til hans frelse og forløsning og vi kan vi forhåbentlig sænke skuldrene.

Med budskabet om at hans navn vil bære os igennem det som skal komme og det som skal møde os i det nye år.

Nogle af os har måske problemer og bekymringer om vores helbred, andre om deres familie og relationer, andre om deres økonomi og andre igen om klima osv.

Alle har vi hver vores problemer og bekymringer, som vi har svært ved at dele med nogen, måske kan vi endda kun dele dem med Vorherre selv, og overgive disse bekymringer til Vorherre.

Jesus lærte os at bede i det hele taget, og Jesus lærte os specifikt bønnen Fadervor. Jesus lærte os at bønnen kan vi bede i det skjulte, det såkaldte lønkammer, privat, for vi behøver ikke dele alt med vores omgivelserne, men vi kan gå til Vorherre selv, som vores himmelske far.

Bønnen er altså en af de henvendelsesformer vi kan tilgå vores himmelske far med vores inderste tanker for det kommende år, 2023.

Det kristne fællesskab er ikke kun liturgisk og ritualiseret, men tager os også med ud i et socialt fællesskab, nærvær, samvær og måske endda venskaber i ugens øvrige dage.

Og det kristne fællesskab er vel og mærke et fællesskab, som ikke er konstitueret af eller rammesat af eller betinget af ydre rammer, såsom vores påklædning, hudfarve, politiske ståsted, uddannelse, alder, men det kristne fællesskab er båret af én enkelt fællesnævner, nemlig at vi er fælles om troen på Vorherre Kristus.

Vi har hans navn tilfælles, kristne som vi bliver kaldt, ligesom de første kristne i Antiokia blev kaldt, og dengang var det ikke ment som en hædersbetegnelse, men ment nedsættende. Og ateister eller andre som (stadig) måtte se ned på os, og som også bruger ”kristne” om os som et skældsord, det må de gerne, det står dem frit for. Det er synd for dem, for de ved ikke hvad de går glip af.

Men fordi andre gør grin med os og vores tro, skal vi ikke opgive hans navn ”Kristus”. Kristus er det navn som Jesu disciple selv bruger, f.eks. i Peters bekendelse ”Du er Kristus”. Og ”Kristus” er det navn som både hedninger og jøder kalder ham. Og ”Kristus” er også det navn englene kalder ham, da de juleaften bringer det glædelige budskab til Maria og Josef, til hyrderne. Julen er startskuddet på den vidunderlige begyndelse, som hele verden får skænket med fødslen, det lille barn, verdens frelser og forløser.

Fordi andre måtte drille os med vores tro og troen på Ham, så skal vi stadig holde fast i hans navn og ikke begynde at kalde ham noget andet, såsom f.eks. ”Messias”, som den nyeste bibeloversættelse f.eks. vil i deres oversættelse af juleevangeliet. Han er Kristus, ikke Messias. For vi er Kristustroende, ikke Messiastroende osv. jf. mit tidligere indlæg om dette ved at klikke her. https://www.asserskude.dk/2022/12/22/kristi-foedsel-eller-messias-foedsel/

Vi skal holde fast ved hans navn, Jesus, og hans tilnavn Kristus, det må vi ikke svigte, til gengæld vil Han så love os troskab og følgeskab, ligesom dengang da Herren selv sendte sine disciple ud med befalingen om at gøre alle folk til hans disciple, ved at døbe dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Når Paulus kan sige “I Kristus Jesus gør det hverken fra eller til om man er omskåret eller ej, men det gør tro, virksom i kærlighed”, så betyder det, at hverken omskærelse, kirkegang, politisk ståsted, kulturel baggrund, påklædning, spise eller andet gør nogen forskel på at høre Jesus Kristus til, men det gør alene det ene det forhold, om man er kristnet i dåben i hans navn, og at ens handlinger herefter vil gøre den tro i Jesus Kristus virksom.

Troen er altså levende og virksom og ikke død.

Lad det derfor også være vores nytårsforsæt, at vores tro på ham må være virksom og synlig for alle i sognet, så at de må se at Jesus Kristus er den, som er kommet for at frelse os alle, uanset hvad vi kommer med og kommer fra, så vil Han række ud til os og befri os fra vores selvoptagethed og selvtilstrækkelighed. For Han vil række ud til os med sin frelse, frelse ved Hans navn, virksomt i tro og gerning.

Med ønsket om en glædelig jul og et velsignet nytår 2023

© 2022 Asser Skude

Leave a Reply