Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

“Guds kongerige” eller “Himlenes kongerige” eller blot “Guds rige”?

Hvilken oversættelse foretrækker du?

Læser man søndagens evangelium til septuagesima søndag 2023 vil man ifølge Bibelskabets nyeste og uautoriserede oversættelse, den såkaldte ”2020 Bibelen”, © Bibelselskabet 2020 kunne læse ”…Guds kongerige”, Matthæus, kapitel 20, vers 1.

Strengt taget står der: ”…Himlenes kongerige” hvis man følger den oprindelige græske læsemåde: ”…hæ basileía tån ouranån”, ifølge Nestle-Alands ”Novum Testamentum Graece”, 27. revidierte Auflage 1898 und 1993 © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. Ingen andre historiske kilder har en anden læsemåde, og alle kilder vi har tilgængelige peger på at læse ”Himlenes kongerige”.

Hvorfor Bibelselskabet i sin nyeste oversættelse vælger at oversætte med noget andet end der egentlig står, skal jeg ikke kunne sige, måske fordi Bibelselskabet har gjort det før og ønsker at anvende samme oversættelse som ved tidligere lejligheder

I forhold til søndagens evangelium til septuagesima søndag 2023, Matthæus, kapitel 20, vers 1 anvender den autoriserede 1992 oversættelse fra Bibelselskabet ”Himmeriget”. Det er tæt på den oprindelige læsemåde ”Himlenes kongerige”, men i den autoriserede 1992 forefindes generelt en mere konsekvent og tilbagevendende læsemåde, således at læseren ikke bliver forvirret over de mange forskellige begreber, men typisk anvendes ”Guds rige” eller ”Himmeriget”. Det sidste er også i tråd med tidligere oversættelser, således f.eks. ”…Himmeriges rige?”, Psalmebog for Kirke og Hjem, Vajsenhus Forlag 1902.

Hvordan man end vender og drejer oversættelsen af søndagens evangelium, må det handle om at skabe præcise og genkendelige billeder hos læsere og hørere af det glædelige budskab. Den oprindelige græske læsemåde ”Himlenes kongerige” kan måske forekomme tung, og måske derfor er ”Himmeriget” eller ”Himmeriges rige” at foretrække, dels fordi det er mere poetisk og måske også fungerer bedre sprogligt.

Personligt finder jeg ”Guds rige” eller ”Himmeriget” en enkel og ligetil måde at oversætte begrebet på, hvilket altså også generelt gøres i den autoriserede oversættelse 1992. ”Guds rige” er smukt og signalerer samtidig noget helligt og sakralt, mens ”kongerige” risikerer at signalerer noget profant, dennesidigt, jordisk. ”Guds rige” rækker videre end ”Guds kongerige” som risikerer at skabe billede af Gud som en dennesidig konge med en dennesidig (læs begrænset) magt og myndighed.

Bemærk: “Bibelen 2020”, Det Danske Bibelselskab, København 2020 ©, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til nutidens modersmål vil holde fast i den reformatoriske tradition med kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle med dansk modersmål, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

© 2023 Asser Skude

Leave a Reply