Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

Tanker til prædiken til fastelavnsgudstjeneste for DGP Bellahøj / FDF Utterslev 2023

En ny verden venter på at blive afsløret for vores øjne

For to uger siden havde vi konfirmandweekend. Det plejer vi at have hvert år med konfirmanderne, og også i år. Også i år havde vi besøg af en lokal kunstner, som hjalp os med at lave et nyt kunstværk til kirken og ikke mindst til brug i tiden fra faste til påske.

Det er en altertavle, ligesom altertavlerne fra de gamle danske kirker fra middelalderen, så er denne altertavle også en altertavle der så at sige har to sider, den synlige og den usynlige.

Den synlige side, er det som I kan se nu, sådan som den ser ud nu, hvor den er lukket. Men indeni, når man lukker den op, bliver det skjulte åbenbaret.

Sådan var det ofte den gang i middelalderen, og sådan er det også i dag i vores kirke 2023 med den altertavle konfirmanderne har skabt i år. Nogle af jer fra DGP/FDF skal konfirmeres i år og I har været til at producere tavlen her.

Som jeg tolker tavlen er det som vi kan se nu, ydersiden, det som er det ”hverdagsagtige”, det er livet som det former sig her og nu, ”leverpostejsdagen”, ”rugbrødsarbejdet”, det almindelige liv, som barn, som skolesøgende, som forælder, som bedsteforældre, som kirkegænger, som kæreste osv og osv.

Kirken og husene rundet om er afbilledet som altertavlens ydre/forside. Og forhåbentlig skal kirken ikke evakueres ligesom nogle af husene blev det i den forgangne uge. Stakkels sognebørn der i al hast skulle forlade deres hjem og ejendele. Selvom husene har stået før kirken, de første hvert tilfælde, og endda tegnet af samme arkitekter, som også tegnede kirken.

Jeg tror konfirmanderne har malet husene og kirken for at give os deres fortælling af en del af deres virkelighed, at være konfirmand 2023 og gå til undervisning her i kirken og i sogne.

Det som jeg personligt synes er spændende ved tavlen er at man kan se at konfirmanderne også har afbilledet, i luften frit svævende ikoner, ikoner for disse sociale kommunikationsformer, såkaldte ”apps” som man kan installere på sin telefon. Her kan man dele videoer, billeder og stemninger med sine venner. I ser bl.a. ikon for ”TIK TOK”, ”Facebook”, “Snapchat” samt ”Instagram”.

Apps som jeg tror enhver konfirmand 2023 og ungt menneske anno 2023, vel også alle jer spejdere eller FDFere, som er eller skal konfirmeres her endda også kender til. Apps som er en del af det at være et ungt menneske anno 2023.

Selvom sociale medier kan bruges til meget og bruges til meget godt ikke mindst, når man deler glade oplevelser, minder og situationer, hvor man gerne vil andre det bedste, er der jo desværre – og ulykkeligvis – også eksempler på det modsatte. Når man mobber eller driller hinanden med ord, billeder eller videoer, eller helt galt, når der lægges videoer ud af mere eller mindre kriminel karakter, af børn, unge eller voksne der ikke er ordentlige over for andre eller krænker andre.

Det er selvfølgelig også svært for vores politikere at lovgive om, hvor grænsen skal gå, for der er vide grænser for ytringsfrihed, men der er naturligvis også love, der skal forhindre at man krænker eller ødelægger andres liv.

Dette sagt for at sige, hvilket tveægget sværd og vanskelig verden, det også er med de nye sociale platforme, som den unge generation, jeres generation, som er født og opvokset med den.

Den ene dag kan man føle at man har hele verden med sig på Facebook med positive tilbagemeldinger og feedback, såkaldte ”likes” og den næste dag, kan der komme negative tilbagemeldinger ”thumbs down” og det kan måske såre en og gøre en ked af det, for man troede man havde lagt noget sejt op.

Og jeg har hørt en tidligere konfirmand, der fortalte, hun havde inviteret til fest, via Facebook, og mange var tilmeldt, men så ”kom der noget bedre” og hun endte op med mange afbud i sidste øjeblik. På måde kan sociale medier også være ret overfladiske og ikke stikke særlig dybt, når man fra den ene dag er ”venner” på Facebook til man den næste dag er ”ghosted” eller måske endda ”unfriended” eller hvad det heller.

Dette ikke sagt for at lyde som en såkaldte ”boomer”, eller sortseer, men blot for at advare om at sociale medier er en helt ny situation for de unge generationer, og at det måske i virkeligheden er vigtigere at have venner i virkeligheden, som f.eks. dem man har som spejder eller klassekammerater fra skolen eller jævnaldrende på vejen, hvor man bor osv.

Måske er sandheden om de sociale medier i virkeligheden, at de ikke stikker så dybt og skal tages for mere end hvad de er, og at det som ung og voksen i dag må være vigtige at have venner fra virkeligheden end mange venner på Facebook, hvis man skal gøre det op i enten eller. Eller sagt på en anden måde, måske er gammeldags venner, som man mødes fysisk med og ses med, går til fodbold, spejder, forening eller ses med privat, måske i virkeligheden slet ikke så tosset og det stikker dybere end det lidt overfladiske og flygtige verden som er den digitale verden.

Når vi åbner altertavlen i kirken til påsken, kan vi måske blive klogere på om konfirmanderne vil fortælle os om en virkelighed som er dybere og mere ægte end det som man umiddelbart finder via sociale medier.

Personligt ved jeg ikke, hvad konfirmander har malet eller hvad altertavlens indre vil afsløre. Det vil jeg naturligvis glæde mig til at se.

Jeg håber de og I allerede ved meget af det jeg har sagt og I har talt med jeres forældre og kammerater om det og er opmærksom på den glidebane, som de sociale medier kan være, i bedste fald nyttige og praktiske, til at dele gode råd, opskrifter, ideer, minder osv. men i værste både tidsspilde og et skråplan for at møde mennesker ”face to face”, møde andre af kød og blod, møde dem med sine sanser, føle og mærke, dufte osv.

Og måske vil påskens budskab også afsløre, at Gud vil noget mere med os og med verden end blot dette overfladiske og flygtige. At Gud vil være med os end blot at vi ”swiper” til og fra og melder os ud og ind, men at der stikker noget meget dybere end den umiddelbart tilgængelige sociale og digitale verden, som er afbilledet på altertavlens ydre.

Jesu dåb indleder fasten og de fyrretyve dage op til påsken. Fasten er dermed en lang ventetid, hvor vi både kan reflektere og fordybe os om at vente, være nøjsomme, taknemmelige og glæde os til påsken, som vil afsløre end større indsigt for os om Guds væsen.

Men allerede i dag, og med fastens evangelium ved vi nu, hvor end fantastisk det lyder, at vi er elsket af vores himmelske far, når vi med dåben er indpodet i ham. Præcis ligesom Jesus selv fik at vide af sin far i himlen, at således skal vi også tænke på vores egen dåb. Ved vores dåb har Herren selv udstrakt sin hånd og tilsagt os sit rige, med retfærdighed, fred og glæde samt vores synders nådige forladelse – nu som evigt.

Og i forventningen om at påsken vil afsløre denne sandhed endnu tydeligere for os, end hvad vi måtte begribe nu, både med konfirmandernes altertavle 2023, men også med det evangelium, som kommer til at lyde i alle danske kirker i påsken, evangeliet om hvem Guds søn egentlig er, ikke bare at han er Guds søn, men hvem er han og hvordan er han Guds søn og hvad kommer det til at betyde for os, det vil påsken forhåbentlig afsløre for os. Da vil det skjulte blive åbenbaret og det som var sløret klart, ligesom tavlen her, når den åbnes til påske.

Lov og tak og evig ære, være dig vor Fader, Søn og Helligånd. Du, som var, er og bliver, een sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.
Amen!

Leave a Reply