Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

Bliver Jesus sat “på prøve” eller “fristes” Jesus af Djævelen?

Hvilken oversættelse foretrækker du?

Læser man søndagens evangelium til 1. søndag i fasten 2023 vil man ifølge Bibelskabets nyeste og uautoriserede oversættelse, den såkaldte ”2020 Bibelen”, © Bibelselskabet 2020 læse: ”Helligånden førte Jesus ud i ørkenen, for at Djævelen kunne sætte ham på prøve”, Matthæus, kapitel 4, vers 1.

”på prøve” er faktisk også præcis det som står, når man læser den oprindelige læsemåde på græsk,”peirasthænai”, således ifølge Nestle-Alands ”Novum Testamentum Graece”, 27. revidierte Auflage 1898 und 1993 © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

Derfor skal Bibelselskabet roses for til denne søndag at holde sig tæt på det som egentlig står, og faktisk i søndagens perikobe ende op med en bedre oversættelse end den autoriserede 1992 oversættelse fra Bibelselskabet ”…for at fristes”.

Ifølge den klassiske oversættelse af det græske ord ”peirázå” ifølge ”Wörterbuch Zum Neuen Testament”, Walter Bauer, Gottingen 1958 er det netop i betydningen ”undersøge”, ”sætte på prøve”, ”eksperimentere med” osv. Og i denne kontekst kan betydningen ligefrem være, at det er for at undersøge eller prøve Jesu, for altså at se om Jesus vil bestå den prøve.

Faktisk på samme måde som til en eksamen, skal denne prøve opfattes. Det sker for at afdække, hvem Jesus er. Er han virkelig Guds søn, som kan modstå alle de prøver – i alt tre – som Djævelen udsætter ham for.

Netop fordi han er Guds søn modstår han alle tre prøvelser. Intet almindeligt menneske ville kunne bestå de prøver. Hvem vil påstå at de – ligesom Guds søn – kunne leve 40 døgn uden vådt og tørt, kunne sige nej til alverdens gods og guld, og endda nej til Djævelen selv?

Historien viste tidligt, allerede med Jesu disciple, at ingen af disciplene kunne gå fri af prøvelserne og bestå, også selvom deres kærlighed og dedikation var stor, alligevel stod de ikke distancen. Og alligevel tilgav Guds søn dem. Og sådan har også Gud tilgivet os. Ikke for at vi skal have carte blanche til at gøre ondt, men for at vi skal vide dette, at vi er mennesker, og ikke fejlfrie og ikke i stand til ved egen kraft at bestå alle prøvelser.

Og det er bestemt ikke Gud, som sætter mennesker på prøve, jf Jakobs brev, kapitel 1, vers 13”: ”I skal ikke anklage Gud for at stå bag jeres prøvelser. Han kan ikke fristes af noget ondt eller frister heller ikke andre. Det er jeres eget begær, der lokker jer og river jer med. Ud af begæret fødes afstanden til Gud, og den vokser og fører til død.”, Bibelen 2020″, Det Danske Bibelselskab, København 2020 ©

Bemærk: “Bibelen 2020”, Det Danske Bibelselskab, København 2020 ©, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til nutidens modersmål vil holde fast i den reformatoriske tradition med kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

© 2023 Asser Skude

Leave a Reply