Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

“Satan” eller ikke “Satan”?

I oversættelsen af perikoben til søndagens evangelium om den urene ånd, 3. s. i fasten, Lukasevangelisten, kapitel 11, vers 14-28 er ”Satan” tilføjet i vers 21 i den nyeste bibeloversættelse, den såkaldte ”Bibelen 2020”, ” © Bibelselskabet 2020.

Det kan overraske, når ”Satan” slet ikke optræder i vers 21 i den oprindelige, klassiske læsemåde og tradition, således Nestle-Alands ”Novum Testamentum Graece”, Deutsche Bibelgesellschaft, 26. neu bearbeitete Auflage 1979, 27. revidierte Auflage 1993, © 1898 und 1993 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. Ingen af de kilder (papyrus mm.) som ligger til grund for den traditionelle læsemåde tilsiger, at ”Satan” kan læses i vers 21.

I Bibelselskabets nuværende og autoriserede 1992 danske oversættelse hedder det: ”Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred.” I Bibelskabets nyeste og uautoriserede oversættelse er det blevet til: ”Man kan sammenligne Satan med en stærk mand der forsvarer sit hjem med våben og derfor kan have sine ting i fred”.

Det er underligt, at den nyeste oversættelse indsætter ”Satan”, på trods af det ikke står der eller har stået der før. Mildt sagt er der tale om fortolkning, og det kan naturligvis være gjort med den intention at skabe bedre forståelse for læseren. Men når det forsøg gøres, er det vel de færreste læsere, der her er opmærksomme på, at ”Satan” og sammenligningen med den stærke mand slet ikke er original.

Nogle kunne argumentere for, at Satan tidligere er nævnt eksplicit i vers 18, og derfor kunne det være Satan der så er denne stærke mand. Personligt hælder jeg til en anderledes tolkning, således at den stærke mand kunne være en kristen mand, som ikke giver op, men netop med hud og hår vil forsvare sine værdier og ejendele, netop ligesom det pointeres til slut i søndagens evangeliet med nøgleordene om at ”bevare Guds ord” (vers 28).

Opgaven er vel – og ikke mindst i disse værdinihilistiske tider 2023 – at kæmpe for at bevare sin tro, værdier og stolthed. Det er der intet galt eller satanisk i, tværtimod. I min optik er det netop i forlængelse af evangeliets ord, når den stærke mand fremhæves for at forsvare det, som er hans, også selvom han anvender våben.

Enhver kristen mand og kvinde bør vel holde ”rent hus” og undgå at noget urent trænger ind, således ved at forsvare sig og bevare Guds ord. Som jeg ser det, er det er positivt, og ikke satanisk.

Bemærk: “Bibelen 2020”, Det Danske Bibelselskab, København 2020 ©, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til nutidens modersmål vil holde fast i den reformatoriske tradition med kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

Seneste nyt i forhold til ny oversættelse på dansk er at på 500 året for reformationen i Danmark, udkommer en ny og opdateret version, læs mere på Ritzau ved at klikke her

© 2023 Asser Skude

Leave a Reply