Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Ikke-kategoriseret

Galilæas sø eller Genesaret sø?

Når det kommer til oversættelsen af perikoben til søndagens evangelium om bespisningen af de femtusinde mænd, Midfaste, Johannesevangelisten, kapitel 6, vers 1-14 springer følgende i øjnene:

”Genesaret sø” erstatter (vers 1) ”Galilæas sø”. Således er den autoriserede oversættelse af 1992 ”Galilæas sø” blevet til ”Genesaret sø” i den nyeste bibeloversættelse, den såkaldte ”Bibelen 2020”, ” © Bibelselskabet 2020.

Det kan overraske, når ”Genesaret” slet ikke optræder i vers 1 i den oprindelige, klassiske læsemåde og tradition, således Nestle-Alands ”Novum Testamentum Graece”, Deutsche Bibelgesellschaft, 26. neu bearbeitete Auflage 1979, 27. revidierte Auflage 1993, © 1898 und 1993 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. Ingen af de kilder (papyrus mm.) som ligger til grund for den traditionelle læsemåde tilsiger at ”Genesaret” kan læses i vers 1.

I Bibelselskabets nuværende og autoriserede 1992 danske oversættelse hedder det: ”Galilæas sø, Tiberias sø”, og det er også det som står i den oprindelige læsemåde ”tæs thalássæs Galilaías tæs Tiberiádos”

Det kan overraske, at den nyeste oversættelse indsætter ”Genesaret sø”, på trods af det ikke står der eller har stået der før. Alene ét sted hos evangelisterne optræder betegnelsen ”Genesaret sø”, således hos Lukas, kapitel 5, vers 1. Teknisk set er der tale om samme sø, men betegnelsen ”Genesaret sø” findes alene denne ene gang. De øvrige fire gange søen optræder med navn, er det altså som ”Galilæas sø”, nemlig hos Matthæus, kapitel 4, vers 18 samt kapitel 15, vers 29 eller som ”Tiberias sø”, således hos Johannes, kapitel 6, vers 1 og kapitel 21, vers 1, jf. Gads Danske Bibelleksikon, 2. udgave © 1998 Gads Forlag.

Vigtigheden af præcise angivelser af lokalitet og stednævne i bibeloversættelser kan naturligvis altid diskuteres, men Galilæas sø er ikke hvilken som helst sø (eller hav, således kendt siden oldtiden som ”Mare Galilaæ” (latin). Søen er central i forhold til Jesu kaldelse af de første disciple, som er fiskere, og som kaldes til at være menneskefiskere. Søen optræder mange siden, mest kendt er den måske fra beretningen om ”stormen på søen”. Ifølge historiske kilder kunne dengang pga. særlige lokale forhold på kort tid opstå storm og høje bølger, til trods for søens relative ringe størrelse.

Bemærk: Nye bibeloversættelser, herunder senest “Bibelen 2020”, Det Danske Bibelselskab, København 2020 ©, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til nutidens modersmål vil holde fast i den reformatoriske tradition med kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

Seneste nyt i forhold til ny oversættelse på dansk er, at på 500 året for reformationen i Danmark, udkommer en ny og opdateret version, læs mere på Ritzau ved at klikke her

© 2023 Asser Skude

Leave a Reply