Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Blog

Hvorfor ikke oversætte “Fred være med jer” med “Fred være med jer”?

Når det kommer til perikoben til evangeliet første søndag efter påske 2023, Johannesevangelisten, kapitel 20, vers 19-35 springer det i øjnene, at Bibelselskabet i sin nyeste og uautoriserede oversættelse, den såkaldte ”Bibelen 2020”, © 2020 Bibelselskabet, går mod traditionen og erstatter ”Fred være med jer” med ”og hilste på dem”, således vers 19.

Det kan undre, at Bibelselskabet afviger fra den videnskabeligt anerkendte tradition, således Nestle-Alands ”Novum Testamentum Graece”, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart © 1983 und 1993: ”…eirænæ hymin.” , altså ”…fred [være med] jer”. Alle ældste kilder bevidner netop denne læsemåde.

Denne hilsen ”Fred være med jer” er almindelig anvendt og findes også i senere kulturer og traditioner, således hører man ikke mindst denne hilsen blandt indvandrere i Danmark anno 2023, med noget i retning af ”salam malakum”, sprogligt bestående af samme grundbetydninger [må ]”fred med dig/jer [være]”.

Umiddelbart kan jeg ikke finde nogen anledning til at denne smukke og antikke hilsen, som altså allerede findes før islam og blandt jøderne og Jesus og hans disciple og på vor tidsregnings begyndelse, og endda således bevidnet her altså i søndagens evangelium, godt nok gengivet på græsk, hvorfor skulle denne hilsen forsvinde? At oversætte denne poetiske og ikoniske hilsen om, at freden går forud for en person og i betydningen at være fredet, dvs. at ingen må slå én ihjel (jf. Kain fortællingen) med noget andet forstår jeg ikke. At ”hilse på” synes jeg personligt har ikke samme smukke symbolsprog i sig.

Det kan blive en glidebane, når et nøglebegreb fjernes ud af den oprindelige tradition. Og det kan blive en udfordring for f.eks. vores egen selvforståelse som kristne, hvis vi lige pludselig ikke længere kan huske at ”Fred være med os” kommer fra Jesu egen mund, og ikke mindst fra dagens evangelium.

”Fred være med os/jer” er den dag i dag en fast del af den autoriserede dåbsliturgi, således efter dåben, nemlig efter Fadervor og før tiltalen til fadderne, ifølge Ritualbog, side 62, 1. udgave 6. oplag, © 2009 Kgl. Vajsenshus´ Forlag. Budskabet om at Guds fred må gå foran og velsigne og beskytte den døbte. For mig at se langt mere omfattende end blot at Gud hilser og siger ”hej”.

“Fred være med jer” minder også om indholdet af den tid, som er nu, påskens tid, ikke mindst for os kristne, som tror på Jesus som Guds søn.

Vi tror at påskens tid er fredens tid, fordi Jesus Kristus, Guds søn, har stiftet freden ved at give sit liv som løsesum for mange. Jesus Kristus er sendt til mennesker, til frelse, for at redde det nye gudsfolk, dem, som tror på ham, med sit eget blod. Sit blod har han betalt med for at sone vores skyld. Hans død bliver dermed en soning af vores skyld, én gang for alle. Han skænker os dermed en fred og beskyttelse, som rækker herfra og ind i Guds rige.

Bemærk: Nye bibeloversættelser, herunder senest “Bibelen 2020”, Det Danske Bibelselskab, København 2020 ©, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til nutidens modersmål vil holde fast i den reformatoriske tradition med kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

Seneste nyt i forhold til ny bibeloversættelse på dansk er, at på 500 året for reformationen i Danmark, 2036, udkommer en ny og opdateret version, læs mere på www.ritzau.dk

© 2023 Asser Skude

Leave a Reply