Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Blog

Satte Jesus sit liv “til” eller “på spil”?

At Jesus skulle spille højt spil, kunne nogen måske foranlediges til at tro, når Jesus i den nyeste og uautoriserede oversættelse af bibelen, ”Bibelen 2020”, © Det Danske Bibelselskab, om sig selv siger, at han sætter sit liv ”på spil”, således vers 11 i perikoben som udgør søndagens evangelium, hvor Jesus taler om sig selv som den ikoniske ”gode hyrde”, anden søndag efter påske 2023, Johannesevangelisten kapitel 10, vers 11-16.

Det er unægteligt noget andet, der ligger i at sætte sit liv ”på spil” sammenlignet med at sætte sit liv ”til”, sådan som det ellers hedder i den nuværende og autoriserede oversættelse © 1992 Det Danske Bibelselskab.

Den nyeste oversættelse, hvor Jesus sætter sit liv ”på spil” kan klinge af én, der satser stort, ligesom i kortspil, én der måske endda bluffer og ikke toner rent flag, men satser hele butikken.

Derfor ærgrer det mig, at Bibelselskabet hvad angår søndagen evangelium vælger at gå væk fra en udmærket dansk tradition til noget, der kan diskuteres og endda utilsigtet kan misforstås i retning af, at Jesus skulle være gambler, én, der spiller højt spil med sine kære små.

Og så ville evangeliet jo netop ikke være glædeligt, men forskrækkeligt, for hvem turde binde an med en hyrde, der spiller højt spil med dem, han er sat til at tage vare på?

Når Jesus i søndagens evangelium i den nyeste oversættelse dermed i vers 11 omtaler sig selv som den gode hyrde, der sætter sit liv ”på spil” for fårene, er det desværre en ny og anden betydning, der (tilsigtet eller utilsigtet) bringes på banen i forhold til tidligere oversættelser.

Og dermed kan det risikere at blive en udfordring, både for præsten, der skal udlægge evangeliet og forkynde det glædelige budskab denne søndag, men også og ikke mindst for den menighed, der skal høre på det.


Bemærk: Nye bibeloversættelser, herunder senest “Bibelen 2020”, © Det Danske Bibelselskab, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til modersmålet vil holde fast i den reformatoriske tradition og kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

Seneste nyt i forhold til ny bibeloversættelse på dansk er, at på 500 året for reformationen i Danmark, 2036, udkommer en ny og opdateret version, læs mere på www.ritzau.dk

© 2023 Asser Skude

Leave a Reply