Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Blog

“hjerte” forsvinder ud af ny dansk bibeloversættelse

Nogen vil nok mene det er under bagatelgrænsen at have en holdning til at ”hjerte” forsvinder ud af søndagens evangelium, Johannesevangelisten, kapitel 16, vers 16-22 ”, således siger Jesus i vers 22 i den nyeste og uautoriserede oversættelse af bibelen, ”Bibelen 2020”, © Det Danske Bibelselskab: ”…bliver I glade…”, mens Jesus i den nuværende autoriserede oversættelse siger: ”…skal jeres hjerte glæde sig…”,  © 1992 Det Danske Bibelselskab.

”hjerte” eller gengivet på græsk ”hæ kardía” er nu engang det, som der gengives i den videnskabeligt anerkendte tradition, således Nestle-Alands ”Novum Testamentum Graece”, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart © 1983 und 1993: ”…kai karæsetai humån hæ kardía…”, altså ”…da skal glæde sig jeres hjerte…”

I de fleste sammenhænge vil jeg mene, det er en glidebane at fjerne ord fra evangelierne, og i særdeleshed, når der er tale om ord, som Jesus selv har sagt. Jesus taler i søndagens evangelium til sine disciple, som han snart skal tage afsked med, og disciplene er, forståeligt nok, er tyngede af sorg og smerte over at skulle modtage beskeden om Jesu snarlige bortgang.

Hjertet er noget særligt og fortjener opmærksomhed. Det kan måske lyde patetisk, men hjertet er udgangspunkt for mennesket som et levende, følende, tænkende, men også religiøst og etisk menneske, jf. Gads Danske Bibelleksikon, red. G. Hallbäck og H J Lundager Jensen m.fl. © 1998 Gads Forlag opslag om ”hjerte”.

Der er forskel på at sige f.eks. ”jeg bliver glad i hjertet af at høre…” eller ”jeg bliver glad af at høre…”. Der ligger en dybere forankring sted, når glæden har sæde i hjertet og ikke bare er en løs og frit svævende følelse.

Sagt lidt tydeligere kunne man sige, at det at være et kristent menneske med egen vilje, styrke, sjæl og følelser kan ikke tænkes uden et levende hjerte. Glæde og sorg kan ikke kan tænkes uden et levende hjerte, der banker. Så ville glæde og sorg være ikke-eksisterende i det menneske, hvor ikke netop hjertet banker, og hjertet er med i det menneskets gerninger, laden og gøren.

Derfor ærgrer det mig, at Bibelselskabet hvad angår søndagen evangelium vælger at gå væk fra en udmærket tradition til noget, der kan diskuteres og endda utilsigtet kan misforstås i retning af, at glæde blot er en følelse, og glæde ikke har krop eller kan mærkes, eller bor og lever i os.


Bemærk:
Nye bibeloversættelser, herunder senest “Bibelen 2020”, © Det Danske Bibelselskab, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til modersmålet vil holde fast i den reformatoriske tradition og kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

Seneste nyt i forhold til ny bibeloversættelse på dansk er, at på 500 året for reformationen i Danmark, 2036, udkommer en ny og opdateret version, læs mere på www.ritzau.dk

© 2023 Asser Skude

Leave a Reply