Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Blog

Hankøn forsvinder ud af ny dansk bibeloversættelse

Jesus taler i søndagens evangelium til 4. s. e. påske 2023, Johannesevangelisten, kapitel 16, vers 5-15, om den såkaldte ”Paraklet”, som Jesus vil sende til sine disciple, når Jesus selv er taget fra dem. Denne Paraklet vil hjælpe disciplene og vejlede dem, og Parakleten omtales flere gange som ”han”, således i den nuværende og autoriserede oversættelse fra 1992, ”Bibelen”, © 1992 Det Danske Bibelselskab.

Det svarer også til læsemåden i de ældste skrifter og traditioner. At fjerne kønnet på Parakleten, og gøre ham til intetkøn er i værste fald en forvanskning og i bedste fald en fortolkning. Men alligevel sker det gentagne gange i søndagens evangelium i den nyeste og uautoriserede oversættelse ”Bibelen 2020”, © Det Danske Bibelselskab.

Det er langt fra den oprindelige græske version. Tager vi vers 7 introducerer Jesus disciplene for denne ”Paraklet”, og Jesus anvender selv direkte den såkaldte bestemte artikel i maskulinum. Jesus siger: ”…ho paráklætos…”At læse eller forstå Parakleten som intetkøn er der ikke belæg for fra nogen af de oprindelige kilder, jf. den videnskabeligt anerkendte tradition, Nestle-Alands ”Novum Testamentum Graece”, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart © 1983 und 1993.

Generelt vil jeg personligt mene, at det er en glidebane at fjerne ord fra evangelierne, og i særdeleshed, når der er tale om ord, som Jesus selv har sagt. Således f.eks. vers 7 med tydelig angivelse af hankøn på Parakleten.

Hvad er alternativet til at holde fast i de oprindelige angivelser af køn? I værste fald kan det ende med at kommende oversættelser konsekvent fjerner kønnet på de centrale skikkelser, der optræder i evangelierne. Så kunne Jesus så fremadrettet oversættes med ”den”, altså intetkøn, og på samme måde så fremadrettet kunne Jesu mor oversættes med ”den”, altså intetkøn.

Det ærgrer det mig, at Bibelselskabet, hvad angår søndagens evangelium i sin nyeste oversættelse ”Bibelen 2020” vælger at gå væk fra en ellers udmærket tradition med angivelse af køn, og tilsyneladende konsekvent og bevidst ændrer i køn på en central skikkelse i søndagens evangelium, således at hankøn ændres til intetkøn, og altså gentagne gange blot i de kun ti vers, som udgør søndagens perikobe.

Bemærk: Nye bibeloversættelser, herunder senest “Bibelen 2020”, © Det Danske Bibelselskab, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til modersmålet vil holde fast i den reformatoriske tradition og kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

Seneste nyt i forhold til ny bibeloversættelse på dansk er, at på 500 året for reformationen i Danmark, 2036, udkommer en ny og opdateret version, læs mere på www.ritzau.dk

© 2023 Asser Skude

Leave a Reply