Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Blog

“hjerte” forsvinder ud af ny dansk bibeloversættelse

Nogen vil nok mene det er under bagatelgrænsen at have en holdning til at ”hjerte” forsvinder ud af søndagens evangelium, Johannesevangelisten, kapitel 16, vers 5-15, således siger Jesus i vers 6 i den nyeste og uautoriserede oversættelse af bibelen, ”Bibelen 2020”, © Det Danske Bibelselskab: ”I er fulde af sorg…”, mens Jesus i den nuværende autoriserede oversættelse siger: ”…er jeres hjerte fuldt af sorg…”,  © 1992 Det Danske Bibelselskab.

”hjerte” (gengivet i akkusativ med bestemt artikel foran ”tæn kardían”) optræder netop i den videnskabeligt anerkendte tradition, således Nestle-Alands ”Novum Testamentum Graece”, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart © 1983 und 1993. Og mig bekendt er der ingen alternative læsemåder til netop det vers 6 ifølge de ældste og mest pålidelige traditioner.

At fjerne et ord fra en bibeloversættelse mener jeg er en glidebane. I særdeleshed, når der er tale om ord, som Jesus selv har sagt. Og vel og mærke er det tale om et centralt begreb, hjertet, som Jesus direkte selv nævner.

Jesus taler i søndagens evangelium til sine disciple, som han snart skal tage afsked med, og disciplene er, forståeligt nok, er tyngede af sorg og smerte over at skulle modtage beskeden om Jesu snarlige bortgang.

Hjertet er noget særligt og fortjener opmærksomhed. Det kan måske lyde patetisk, men hjertet er udgangspunkt for mennesket som et levende, følende, tænkende, men også religiøst og etisk menneske, jf. Gads Danske Bibelleksikon, red. G. Hallbäck og H J Lundager Jensen m.fl. © 1998 Gads Forlag opslag om ”hjerte”.

Der er forskel på at sige f.eks. ”…er jeres hjerte fyldt af sorg.” eller ”I er fulde af sorg”. Der ligger en dybere forankring sted, når sorgen rammer hjertet og ikke bare er en løs og frit svævende følelse.

Sagt lidt tydeligere kunne man sige, at det at være et kristent menneske med egen vilje, styrke, sjæl og følelser kan ikke tænkes uden et levende hjerte. Glæde og sorg kan ikke kan tænkes uden et levende hjerte, der banker. Så ville glæde og sorg være ikke-eksisterende i det menneske, hvor ikke netop hjertet banker, og hjertet er med i det menneskets gerninger, laden og gøren.

Derfor overrasker det mig, at Bibelselskabet hvad angår søndagens evangelium vælger at gå væk fra en udmærket tradition til noget, der kan diskuteres og endda utilsigtet kan misforstås i retning af, at sorg blot er en følelse, og sorg ikke har krop eller kan mærkes, eller bor og lever i os.

Særligt i relation til budskabet om den Talsmand, som Jesus vil sende, giver det mening at have ”hjerte” med i oversættelsen. For ikke uden grund er der tradition op til vor tid for at omtale eller betragte den Talsmand, Jesus vil sende som ”det nye hjerte”, jf. f.eks. Holger Lissners ”Kollekter og bønner”, Aros Forlag 2009.

Det kan ikke være tilfældigt, at netop hjerterne hos disciplene, som nu er fulde af sorg over at tage afsked med deres ven og mester, må glæde sig til at blive ”fyldt op” af den Talsmand, som skal komme og som vil inspirere dem og oplive disse hjerter i disciplene med nyt liv, ånd, kraft og styrke, takket være det ”nye hjerte”, den Talsmand, som Jesus selv vil sende til sine disciple, når han er taget fra dem.


Bemærk:
Nye bibeloversættelser, herunder senest “Bibelen 2020”, © Det Danske Bibelselskab, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til modersmålet vil holde fast i den reformatoriske tradition og kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at elske næsten og Gud, efter bedste evne.

Seneste nyt i forhold til ny bibeloversættelse på dansk er, at på 500 året for reformationen i Danmark, 2036, udkommer en ny og opdateret version, læs mere på www.ritzau.dk

© 2023 Asser Skude

Leave a Reply