Fordi troen er vigtig

Som biskop vil jeg arbejde på:


Forsvar for klassisk, konservativ tro og politik

De seneste 25 år anvendt med min teologiske uddannelse, gerning og forkyndelse til at udfolde troen på den frihed, som rækkes i Jesus Kristus som verdens og min egen personlige frelser. Det er en såkaldt klassisk, konservativ teologisk position, som forsvarer Guds suverænitet og menneskets ringe formåen. Partipolitisk og kirkepolitisk er jeg også konservativ i den forstand, at jeg ønsker at bevare den ordning mellem kirke og stat samt ønsker at sikre den kristne tro som naturligt udgangspunkt for vores danske samfund.

Anerkendelse af frivillige

Med 10 års erfaringer som leder af en stor kristen velgørende organisation af frivillige, vil jeg være klædt på til at anerkende de opgaver, der i det daglige varetages af frivillige, det være sig medlemmer af råd, provstiudvalg, stiftsråd.

Varetagelse af præsternes trivsel

Som nuværende del af præsters arbejdsmiljøorganisation er jeg fortrolig med at arbejde for sunde rammer og struktur for præsters daglige opgaver, både psykiske og fysiske. Gennem besøg (visitats) og samtaler med de enkelte præstekolleger kan der skabes optimale forhold for præsternes glæde og motivation til de mange opgaver, som skal løses – sammen med menighedsråd, provsti og stift.