Valgkamp for private midler

Ingen bidrag udefra

Det er ikke muligt at støtte kampagnen økonomisk, da jeg selv finansierer den af egne midler og ikke modtager økonomisk støtte udefra.

Kampagnebudget

Mit budget er 50.000 kr., og planen fra min kampagnestart i februar var at budgettet primært skulle gå til transport rundt i stiftet, for at møde medlemmerne lokalt på deres hjemmebane.

Undtagelsestilstand siden marts
Af indlysende årsager har jeg siden undtagelsestilstanden stort set ikke kunne komme ud og møde medlemmerne fysisk, men har ventet til august til at indkalde til to offentlige stillerarrangementer (16. og 23. august) samt i weekenden 21-23. august kørt rundt til nogle af mine stillere for at indhente deres erklæring underskrevet. Jeg har altså – stort set – ikke gennemført min oprindelige plan fra opstillingen i februar med at stemme dørklokker og besøge menighedsrådsmedlemmer og præster lokalt. Jeg håber man forstår min prioritering i forhold til at undgå smittespredning.

Foreløbigt regnskab, i alt 45.000 kr.

breve og porto ca 10.000 kr. (porto, POST NORD)

bil       ca 30.000 kr. (HERTZ DANMARK)

møder ca. 3.000 kr. (forplejning ude af huset)

abonnement JP og Frederiksborg Amts Avis 2.000 kr.

– Journalister eller andre der handler i offentlighedens interesse vil kunne få dokumentation for udgifterne.