Velkommen til hjemmesiden for sognepræst Asser Skude.

  • gudstjenester, bisættelser, vielser, dåb mm. er for tiden underlagt strenge restriktioner med krav om begrænsning af antal deltagere, brug af maske, afspritning, afstand samt kontinuerlig udluftning mm. Læs mere om forebyggelse af smitte på www.coronasmitte.dk
  • Jeg følger sundhedsmyndighederne generelle anbefalinger om at lade mig teste to gange ugentligt, for at kunne varetage kritiske funktioner, som kræver min fysiske tilstedeværelse. Øvrige funktioner, som ikke er kritiske søger jeg at løse hjemmefra, f.eks. via mail, telefon eller videomøder.
  • af hensyn til lov om databeskyttelse (gdpr) vær opmærksom på ikke at sende personfølsomme oplysninger via SMS eller mail. I stedet bedes du kontakte mig via telefon 23 46 40 08 eller sikker formular.
  • er du ikke rette modtager af mailen bedes du give mig besked