Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Blog

Kendes på vores frugter?

Kendes på vores frugter?

I evangeliet på søndag, 8.s. e. Trinitatis 2023, hører vi Jesus fortælle allegorien om de falske profeter og dem, hvis handlinger er tomme og hykleriske. Disse personer gør ikke det rigtige. De er tomme og hykleriske. Og deres liv og gerninger vil ikke bære ikke frugt. Det er ikke tydeligt endnu, og det er ikke klart for enhver, hvem der er de sande profeter og hvem, der er de falske profeter, men det skal afsløres, når de sidste tider kommer. På deres gerninger, på deres frugter skal de kendes, siger Jesus. Det er denne allegori om de falske profeter Jesus anvender:

Gerningerne er som frugterne på træet, og det er gerningerne som skal afsløre de falske profeter. Ligesom i naturens og bondens verden, hvor de træer, som ikke bærer frugt, skal hugges op og brændes, når tiden kommer, således perikoben fra Matthæusevangelisten, kapitel 7, vers 15-21.

Denne allegori, som Jesus anvender, er indlysende for de tilhørere, som Jesus taler til. På den tid og i den kulturkreds kender enhver til naturen, til det landlige. Enhver ved, hvad et frugttræ er, enhver ved hvad et vintræ er. Og alle på Jesu tid ved, at en dårlig drue, må skyldes et dårligt træ osv.

Også denne indsigt er ved at være mange danskere anno 2023 til del. Efter sigende har vi danskere ikke drukket mere nogensinde end netop nu, vi er et af de mest drikkende folkefærd i verden, og interessen for vin, vindyrkning er stigende og populær.

Når de fleste danskere således godt ved, hvad frugter er, og hvad man kan forvente af dem og det træ, der bærer dem, kan det ærgrer, at Bibelselskabet i sin nyeste oversættelse © 2020-Bibelen ikke konsekvent holder fast i det ord, som ellers konsekvent anvendes af Jesus selv i den oprindelige græske gengivelse, når Jesus taler om ”frugt”, nemlig det græske substantiv ”karpós”, og som forekommer hele syv gange i nærværende perikobe, vers 15-21, jf. Nestle-Alands ”Novum Testamentum Graece”, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart © 1983 und 1993. I Bibelselskabets nyeste oversættelse oversættes ”karpós” kun tre gange, selvom Jesus altså udtrykkeligt anvender det hele syv gange.

Ifølge den græsk-tyske klassiske oversættelse svarer ”karpós” til ”Baumfrüchten”, altså på dansk ”frugt fra et træ” eller blot ”frugt”, jf. ”Wörterbuch Zum Neuen Testament”, Walter Bauer, Göttingen 1955.

Bemærk: Nye bibeloversættelser, herunder senest “Bibelen 2020”, © Det Danske Bibelselskab, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til modersmålet vil holde fast i den reformatoriske tradition og kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle danskere, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at påtage sig opgaver i kald og stand, ligesom også Luther taler om, og som gældende dansk lovgivning byder og pålægger enhver dansker i det danske samfund, men dog også som evangeliet byder enhver, at elske næsten som sig selv, og ikke mindst Gud, efter bedste evne.

Seneste nyt i forhold til ny bibeloversættelse på dansk er, at på 500 året for reformationen i Danmark, 2036, udkommer en ny og opdateret version, læs mere på www.ritzau.dk

© 2023 Asser Skude

Leave a Reply