Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Blog

Det danske ord “bolig” forsvinder ud af nyeste danske bibeloversættelse

Det kan overraske, at det danske ord ”bolig” forsvinder ud af den nyeste danske bibeloversættelse.

Ikke mindst i en tid, Danmark anno 2023, hvor netop boliger og bolig-salg, bolig-køb, bolig-ombygninger, bolig-indretning og bolig-programmer sjældent har fyldt mere som samtaleemne, på gader og stræder, sociale medier og altså også i danske aviser, danske TVprogrammer.

Der er ikke mange danskere, som ikke har hørt ordet ”bolig” i den ene eller anden sammenhæng. ”Bolig” er de fleste danskere fortrolige med, og ”bolig” er den ramme, som er nærmest hellig og ukrænkelig for mange danskere.

”bolig” opfattes vel bedst som ens private sfære, og i ens bolig kommer kun ens nærmeste og ens kæreste. Lukker nogen dansker personer ind i sin bolig, har hun eller han altså vist dem sit inderste og mest private, man kunne også kalde det tillid og sårbarhed.
Derfor er det også ærgerligt, hvis netop denne tillid, sårbarhed, inderlighed forsvinder i den nyeste bibeloversættelse, ved at ordet ”bolig” forsvinder og ikke gengives.

I søndagens evangelium, 9 s. e. Trinitatis 2023, Lukasevangelisten, kapitel 16, vers 9, taler Jesus om, i den oprindelige græske gengivelse, at man vil blive taget ”…imod i de evige boliger”, således den autoriserede oversættelse, © 1992 Det Danske Bibelselskab.

I den nyeste danske oversættelse er det blevet til ”…til at tage imod jer i himlen”, ”Bibelen 2020” © Bibelselskabet 2020. Det intime, personlige og individuelle er nu blevet generaliseret, ja man kunne argumentere for, at Bibelselskabet i vers 9 ikke oversætter den oprindelige ordlyd, men parafraserer over indholdet.

Selvom der er nogle, der mener at netop vers 9 er Lukasevangelistens personlige tilføjelse, og altså ikke nødvendigvis Jesu egne ord, så er det altså ikke uproblematisk at oversætte alternativt i forhold til den videnskabeligt funderede tradition, jf. Nestle-Alands ”Novum Testamentum Graece”, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart © 1983 und 1993.

For mig at se må det altid som udgangspunkt gælde for oversættelser til vort modersmål, at der bliver så tæt på den oprindelige græske og historisk og videnskabeligt validerede tradition, og her står faktisk ”boliger”, her i akkusativ pluralis, ”skænas”, hvilket ifølge. ”Wörterbuch Zum Neuen Testament”, Walter Bauer , 1958 Göttingen, foreslås oversat (blandt andet) med ”Wohnung”, tysk for det tilsvarende danske ”bolig”, dvs. i flertal ”boliger”.

At fjerne ordet ”bolig” ud af en ny dansk oversættelse kan være en glidebane, af flere årsager. Et forhold kunne være, at oversættelsen bliver en fortolkning, og ikke en oversættelse.

At fjerne ordet ”bolig” er netop i dansk kirketradition og evangelietradition også overraskende.

For hvem husker ikke Johannesevangelistens episke vending, kapitel 1, vers 14: ”Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os…”, således den autoriserede oversættelse fra 1992, som også her svarer til den oprindelige græske gengivelse. I den nyeste danske bibeloversættelse er ”bolig” også her forsvundet og nu lyder det: ”Det, Gud sagde, blev menneske i kød og blod og slog sig ned hos os,…”

At Guds ord blev kød og tog bolig iblandt os er centralt for den kristne forståelse af inkarnationen. At Gud bliver menneske, kød og blod. At Guds søn går iblandt os og viser sig for os og viser sit rige for mennesker. Gud åbenbarer sig altså vitterligt i Jesus Kristus.
Undlader man ordet ”bolig”, så risikerer man at miste den helt konkrete og fysiske forankring som der ligger til grund for troen på at Guds søn virkelig var menneske af kød og blod og tog bolig i blandt os.

Hvis ikke præsten eller menigheden anno 2023 har forestillingen om ”bolig” og ”tage bolig” med så forsvinder også den markante markør, som adskiller kristne fra muslimer og jøder, netop forestillingen om Guds trehed, at Gud er både Fader, Søn og Helligånd. Gud har skabt verden, Gud har vandret blandt mennesker og Gud vil komme og tage bolig med sin Ånd. Gud er én, men har tre fremtrædelsesformer.

De tre højtider: Jul, Påske og Pinse(Trinitatis) er for mig at se budskabet om, at Gud ikke er en fjern eller diffus Gud, ophøjet fra sit skaberværk, men at Gud tager bolig i de kristne, som er forsamlede og disse bliver ramme for Guds virke, nemlig som levende stene af den kirke, der grundlægges og etableres.

Guds kirke og Guds menighed er vel netop denne bolig, som skal danne ramme for Gud, igennem selvsamme sakramenter og Ordets forkyndelse, hvorved Gud vil meddele sig, og vi som hører Guds ord og er forsamlede derom, bliver levende lemmer af hans menighed. (frit citeret efter Grundtvig), ligesom vi, når vi med Ham er oprejst fra de døde til himmels, skal modtage hans evige boliger, som han vil stille til rådighed for os.

Hvor uvirkeligt og fantastisk det end lyder, så er det ikke mindre det, som dagens evangelium bygger videre på, nemlig at Gud vil tage bolig i os allerede nu ved sin Søns mellemkomst, og at vi altså – ved tidernes ende og efter hans dom, vi få bolig hos ham. Ikke bare et vilkårligt sted i himlen, men netop en konkret, personlig og tilrettet bolig til enhver af os.

For tror og bekender vi at Gud kender os allerede nu, og har Gud virkelig taget bolig i os og skabningen, og vil Gud virkelig række os det vi her på jorden behøver, mon så ikke også Gud ved, hvad vi behøver i fremtiden, og i himlen, og skulle Gud så ikke også kunne vide, præcis hvilken bolig vi måtte få af Gud – hinsides?

Jeg spørger bare – med udgangspunkt i den oprindelige græske gengivelse af Jesu egne ord.

Bemærk: Nye bibeloversættelser, herunder senest “Bibelen 2020”, © Det Danske Bibelselskab, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til modersmålet vil holde fast i den reformatoriske tradition og kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle danskere, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at påtage sig opgaver i kald og stand, ligesom også Luther taler om, og som gældende dansk lovgivning byder og pålægger enhver dansker i det danske samfund, men dog også som evangeliet byder enhver, at elske næsten som sig selv, og ikke mindst Gud, efter bedste evne.

Seneste nyt i forhold til ny bibeloversættelse på dansk er, at på 500 året for reformationen i Danmark, 2036, udkommer en ny og opdateret version, læs mere på www.ritzau.dk

© 2023 Asser Skude

Leave a Reply