Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Blog

Jesus sukkede

Ros til nyeste danske bibeloversættelse ”Bibelen 2020” © Bibelselskabet 2020 for at beholde det danske ord ”sukkede” i den episke beretning om helbredelsen af den døvstumme, således søndagens evangelium fra Markusevangelisten, kapitel 7,31-37.

Det græske verbum for at “sukke”, ”stenázå”, her i aorist ”e-sténazen” (vers 34) betyder egentlig på dansk ”sukke” eller ”stønne over en uønsket tilstand”, tysk: “seufzen, stöhnen über einen unerwünschten Zustand”, således ”Wörterbuch zum Neuen Testament”, Göttingen, 1958 klage. Der er tale om en ægte medlidenhed. Jesus lider sammen med manden. Her kunne man tale om stedfortrædelse: Det er som om, at Jesus træder i mandens sted, mærker og føler mandens handikap.

Mest vidunderligt ved søndagens evangelium dog den ”stedfortrædende tro”, som vi hører om fra den målløse og stumme mand, hans venner: Heldigvis er der søde og hjælpsomme mennesker, som bringer denne handikappede til Jesus og gør opmærksom på hans ulykkelige situation. Denne hjælp fra andre og denne tro fra andre på, at manden kan få hjælp, kaldes også “den stedfortrædende tro”, Johannes Nissen i Præsteforeningens Blad, 1997, s. 707 ff.

Selv med forstanden er det vanskeligt at gribe, hvor forfærdeligt det har været for denne døve og næsten stumme mand: Han er fanget i sin egen krop, han kan ikke kommunikere eller forstå omverden på samme måde, som alle andre. Han lider af et svært handikap. Nogen ville kalde ham hjælpeløs, levende død.

På Jesu tid var man virkelig prisgivet sine omgivelser, hvis man led af handikap. Det var afgørende om der var hjælpsomme mennesker i ens nærhed. Hvis ikke, var det bare ærgerligt.

Skal Bibelselskabet roses for at beholde ”sukkede” i den nyeste danske oversættelse, skal Bibelselskabet dog også vide, at det er med en vis vemod at jeg kan konstatere, at ”forundring” erstattes af ”begejstring”, (vers 37) ”éks-e-plæssonto”, imperfektium passiv af ”ek-plæsså”. Det verbum er altså en passiv form, i betydningen ”slået ud af sig selv”, tysk ”ausser sich geraten”, eller ”betaubt sein”, således ”Wörterbuch zum Neuen Testament”.

I min forståelse af det danske vending ”slået af forundring” er dette en nærmest episk betegnelse for hvordan Jesus gang på gang rører noget dybt ved de mennesker, som han helbreder, men måske endnu vigtigere: Hvordan Jesus med disse undere, får vidnerne og de som efterfølgende hører beretningerne (os her to tusinde år senere), får os til at undre os, og rejse spørgsmål til vores liv, selvforståelse, eksistens og meningen med det hele.

Findes Gud virkelig? Har hans søn vandret på jorden? Er det sådan vi skal forestille os at Gud vil møde mennesker? Som én af os, med fred, glæde, kærlighed og velgerninger. Så vi møder os selv og vores undren og forundres, og bliver slået af forundring, som slår os ind på en ny vej i livet, en tro og et håb på at Gud vil mere med os, end vi selv tror og håber på.

At Gud faktisk har tilgivet os og elsker os allerede – som vi er. Vi kan slappe af – sænke skuldrene – for vi er elskede og gode nok allerede. Vi skal ikke forstille os, lave om på os selv, se bedre ud end vi er.

Naturligvis er Guds kærlighed ingen sovepude til at sjofle med vores liv eller medmennesker og natur, men retfærdige og elskede er vi allerede, og det er tilstrækkeligt. Det er da forunderligt og glædeligt, et sandt evangelium.

Bemærk: Nye bibeloversættelser, herunder senest “Bibelen 2020”, © Det Danske Bibelselskab, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til modersmålet vil holde fast i den reformatoriske tradition og kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle danskere, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at påtage sig opgaver i kald og stand, ligesom også Luther taler om, og som gældende dansk lovgivning byder og pålægger enhver dansker i det danske samfund, men dog også som evangeliet byder enhver, at elske næsten som sig selv, og ikke mindst Gud, efter bedste evne.

Seneste nyt i forhold til ny bibeloversættelse på dansk er, at på 500 året for reformationen i Danmark, 2036, udkommer en ny og opdateret version, læs mere på www.ritzau.dk

© 2023 Asser Skude

Leave a Reply