Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Blog

Fjender eller venner?

Jeg har det lidt dobbelt med den nyeste danske bibeloversættelse ”Bibelen 2020” © Bibelselskabet 2020. Således gælder også i forhold til den kommende søndags evangelium, oversat på bedste beskub til den moderne dansker 2020. På den ene side har Bibelselskabet fat i noget med at fortsætte ihærdigt med nye forsøg med oversættelser, og denne øvelse er sund (og rigtig), for Guds ord er levende og fortjener fortsat ny oversættelse – (modsat f.eks. islam, hvor Guds ord ikke må besudles, f.eks. ved mere moderne oversættelser, men skal dyrkes og holdes hellig i sin oprindelige og nedskrevne form).

Dog skal der fra min hånd lyde et hjertesuk over at begrebet ”samaritaner” er forsvundet ud af vers 33, netop her hvor Jesus ellers eksplicit introducerer sine skarer og dem, der efterfølgende hører Jesu ord, altså os, menigheden her to tusinde år senere for lignelsens hovedpersonen, denne ”samaritaner”.
Jesus anvender selv ifølge den anerkendte og videnskabeligt dokumenterede tradition, således i Nestle-Alands ”Novum Tesatmentum Graece” 1898 und 1993 Deutsche  Bibelgesellschaft, Stuttgart: ”Samaríthæs”, her i den episke beretning om den barmhjertige samaritaner”, Lukasevangelisten, kapitel 10, vers 23-37.

I søndagens evangelium rejses også spørgsmålet: Hvem er min næste?

Samaritaneren viser sig at være den, som elsker sin næste. (modsat præsten, kirketjeneren i lignelsen). Samaritaneren er dog ikke nogen ”fjende”, det er voldsom overdrivelse af hvem denne samaritaner eller samaritanerne var. Det er rigtigt at samaritanerne havde en anden bibel end jøderne (Jesus er selv jøde), og et andet sted end Jerusalem, som deres helligste. Men på mange måder er samaritanerne meget lig jøderne. Og jo altså også naboer. Ikke et fjernt eller ukendt folk, med en helt anden tro og helt anden baggrund. Så i min optik er samaritanerne altså ikke ”fjender”, men snarere ”venner” og naboer.

Bemærk: Nye bibeloversættelser, herunder senest “Bibelen 2020”, © Det Danske Bibelselskab, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til modersmålet vil holde fast i den reformatoriske tradition og kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle danskere, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at påtage sig opgaver i kald og stand, ligesom også Luther taler om, og som gældende dansk lovgivning byder og pålægger enhver dansker i det danske samfund, men dog også som evangeliet byder enhver, at elske næsten som sig selv, og ikke mindst Gud, efter bedste evne.

Seneste nyt i forhold til ny bibeloversættelse på dansk er, at på 500 året for reformationen i Danmark, 2036, udkommer en ny og opdateret version, læs mere på www.ritzau.dk

© 2023 Asser Skude

Leave a Reply