Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Blog

Begrebet “hedninger” forsvinder ud af nyeste dansk bibeloversættelse

Sådan er det hvert tilfælde i vers 32, når man læser den nyeste danske bibeloversættelse, den såkaldte Bibelen 2020 © Bibelselskabet 2020, således i søndagens evangelium fra Matthæusevangelisten, kapitel 6, vers 24-34.

Læser man i den nuværende autoriserede danske oversættelse fra 1992 kunne man ellers få det indtryk, at Jesus selv anvender eksplicit anvender begrebet ”hedninger” – efter han har givet sine episke formaninger i den såkaldte Bjergprædiken om ikke at gøre sig timelige bekymringer. Her siger Jesus i vers 32: ”Alt dette søger hedningerne jo efter…”, den kongeligt autoriserede oversættelse, © 1992 Det Danske Bibelselskab

Men i den nyeste danske bibeloversættelse er det blevet til: ”Det er kun dem, der ikke tror på Gud….”. Det er sådan set rigtigt set, at der i den oprindelige græske gengivelse af Jesu egne ord, således Nestle-Alands ”Novum Tesatmentum Graece” 1898 und 1993 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart slet ikke står ”hedninger”, rent sprogligt, men det kan læses sådan, hvis man vil.

Mig bekendt står der det helt neutrale ”ta ethnæ” altså flertal af ”ethnos”, dvs. folk og her i flertal ”folkene”. Underforstået ”dem, som ikke er som os”. Og på den måde Jesus bruger det, kan man godt argumentere for, at det ikke er nedladende. Der er tale om de andre, naboerne, dem, med andre sprog, kulturer og anden religiøs praksis. Så rent sprogligt behøver der netop ikke være anden værdi end, at de netop er andre folk, de er altså ikke jøder, taler ikke det jødiske sprog, har den jødiske tro, baggrund, kultur osv.

Og fra de to forrige søndages evangelier (13 og 14. s. e. Trinitatis) husker man måske, at hovedpersonerne her var samaritanerne, dem som Jesus faktisk roser og rækker ud til, naboerne til jøderne: Dels den barmhjertige samaritaner for hans hjælpsomhed (modsat den jødiske præst og jødiske kirketjener), dels den taknemlige samaritaner, som blev renset for sin spedalskhed og som udviste taknemlighed og kom tilbage og sagde tak (modsat de ni fromme jøder).

Så Bibelselskabet fortjener ros for at droppe vendingen ”hedninger” i sin nyeste danske oversættelse. Men, der er et men. I stedet for at anvende ”hedninger” anvendes i stedet desværre det ikke særlig mundrette ”dem, som ikke tror på Gud”. Problemet med den oversættelse er at ”dem, som ikke tror på Gud” kan forstås som ”de ikke troende”, dvs. dem uden tro, altså ateister, og det er altså ikke det, Jesus mener. Når Jesus taler om de andre folk, så taler Jesus om ikke-jøderne, dem, der ikke har jødisk tro og baggrund, Jesus taler ikke om ateister.

Note: Så vidt jeg kan forstå er det danske ord ”hedninger” egentligt afledt af gammeldansk ”heden”, dvs. ”hedensk”, vi kender ordet ”hede” i betydningen ”uopdyrket land”, svarende til dem, som bor på heden”, dvs. dem, som kommer fra uopdyrket land, inspireret af latin ”paganus”, dvs. ”bonde” eller ”pagus”, dvs. ”landområde” (kilde hedninge | lex.dk – Den Store Danske ), altså mennesker, der kommer fra landområder, nærmest svarende til den lidet flatterende betegnelse anno 2023, når nogen taler om ”udkantsdanmark”, så bliver det sagt som noget positivt, men er nærmest grovkornet og nedsættende, underforstået ”dem uden for” hovedstadens/storbyernes økonomi, sprog, kultur osv.,  kort sagt ”de uciviliserede”.

Bemærk: Nye bibeloversættelser, herunder senest “Bibelen 2020”, © Det Danske Bibelselskab, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til modersmålet vil holde fast i den reformatoriske tradition og kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle danskere, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at påtage sig opgaver i kald og stand, ligesom også Luther taler om, og som gældende dansk lovgivning byder og pålægger enhver dansker i det danske samfund, men dog også som evangeliet byder enhver, at elske næsten som sig selv, og ikke mindst Gud, efter bedste evne.

Seneste nyt i forhold til ny bibeloversættelse på dansk er, at på 500 året for reformationen i Danmark, 2036, udkommer en ny og opdateret version, læs mere på www.ritzau.dk

© 2023 Asser Skude

Leave a Reply