Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Blog

“jeg” indsættes i nyeste danske bibeloversættelse

På søndag er det sidste søndag i kirkeåret, og evangelium denne søndag er det legendariske evangelium om den store verdensdom, det er Matthæusevangeliet, kapitel 25, vers 31-46.

Jesus taler i den perikope om den såkaldte ”Menneskesønnen”. Vi hører at ”Menneskesønnen” skal komme og ”…alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene…” (vers 32). Ja, den vending ”at skille fårene fra bukkene” findes den dag i dag i det danske sprog, selvom det altså kommer fra den antikke verden og på datidens mest anvendte sprog, græsk.

I indledningen til søndagens evangelium siger Jesus (vers 31): ”…Menneskesønnen…”, således den autoriserede danske bibeloversættelse, © 1992 Det Danske Bibelselskab. Det svarer til den videnskabeligt anerkendte græske læsemåde som (vers 31):  ”…ho hyios tou anthr­åpou…”, vistnok en såkaldt epeksegetisk, dvs. forklarende genitiv, jf. Nestle-Alands ”Novum Testamentum Graece”, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart © 1983 und 1993.

Her optræder ”Menneskesønnen” som tredje person ental, svarende til ”han” på dansk.

Men i den nyeste danske bibeloversættelse, den såkaldte ”Bibelen 2020”, © 2020 Bibelselskabet er nu tilføjet et ”jeg”, således bliver indledningen ”…jeg, Menneskesønnen…”.

Det er al ære værd, at den nyeste danske bibeloversættelse forsøger at være så pædagogisk som muligt og gøre det forståeligt for os danskere anno 2023, hvem denne ”Menneskesøn” er.

Det er dog efter min opfattelse problematisk at tilføje ord, også selvom det sker for at fremme en tolkning eller forståelse. Og hvis man endelig vil fremme en forståelse eller tolkning, hvorfor gør man det så ikke konsekvent i den nyeste danske bibeloversættelse, f.eks. i foregående kapitel 24, vers 44, hvor ”Menneskesønnen” også optræder, her vælger Bibelselskabet åbenbart ikke at tilføje et ”jeg”.

Problemet er for mig at se kort sagt, at begrebet ”Menneskesønnen” ikke er et entydigt begreb, og ikke kan eller vil blive det, uanset hvor mange anstrengelser man end måtte gøre sig, om det måtte være som bibeloversætter, præst, forsker eller menighed.

Bemærk: Nye bibeloversættelser, herunder senest “Bibelen 2020”, © Det Danske Bibelselskab, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator, den tyske munk og teolog Martin Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til modersmålet vil holde fast i den reformatoriske tradition og kontinuert at fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle danskere, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at påtage sig opgaver i kald og stand, ligesom også Luther taler om, og som gældende dansk lovgivning byder og pålægger enhver dansker i det danske samfund, men dog også som evangeliet byder enhver, at elske næsten som sig selv, og ikke mindst Gud, efter bedste evne.

© 2023 Asser Skude

Leave a Reply