Bispekandidat 2020 i Helsingør, bispekandidat 2009 i København

Blog

Er betegnelsen “jøder” på vej ud af dansk teologi og kirkebrug?

Den bibelske betegnelse ”jøder” synes at være sparket til hjørne i den nyeste danske bibeloversættelse, den såkaldte ”Bibelen 2020”, © 2020 Bibelselskabet. Det indtryk risikerer man at stå tilbage med efter at have nærlæst kommende søndags evangelium, hvor det om Jesu kritikere hedder ”de jødiske ledere” (vers 48).

Man må konstatere, at det går imod tidligere og traditionelle autoriserede danske bibeloversættelser, ikke mindst den såkaldte 1992-oversættelse, som læser ”jøderne”, jf. Johannesevangelisten, kapitel 8, vers 42-51, perikoben til 3. søndag i fasten 2024.

Hvorfor afvige fra den anerkendte og oprindelige gengivelse på græsk, som ligger til grund for dagens evangelium, og som følger den historisk anerkendte tradition, jf. ”Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland, 27. revidierte Auflage, © 1898 und 1993 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart som læser ”hoi Ioudaioi”, altså på dansk ”jøderne”, flertal hankøn, og med bestemt artikel, hankøn foran, af ”Ioudaios”, ental hankøn ”jøde”.

Hvorfor tilføje ”ledere” i det vers 48, når det ikke findes i den oprindelige græske læsemåde og det samtidig går imod traditionen? Optræder den nyeste og uautoriserede oversættelse, den såkaldte ”Bibelen 2020” her oversætter eller genfortæller eller fortolker?

Det er nok kun de færreste danskere anno 2024, som ikke har bemærket en tiltagende modstand hjemme og ude i verden imod jøder. Om det er rimeligt eller ej agter jeg ikke gå ind her. Men hvad har det at gøre med en dansk bibeloversættelse – før, nu og fremadrettet? Intet forhåbentligt.

Sigtet med en moderne dansk bibeloversættelse er vel at sætte sig ud over aktuelle og igangværende politiske diskussioner og interesser, som er knyttet til vores tid, anno 2024, og i stedet at give læseren på dansk et så sagligt og nøgternt tidsbillede som muligt af den originale tradition og læsemåde, og altså hverken lægge til eller trække fra.

Ifølge Gads Bibelleksikon, red. Geert Hallbäck” m.fl., © 1998 G. E. C Gads Forlag er jøder: ”Betegnelsen jøder er afledt af det gamle israelitiske stammenavn Juda, idet medlemmerne af denne dominerende, sydlige stamme kaldtes judæere (se Juda, judæere). …”

Bemærk: Nye bibeloversættelser, herunder senest “Bibelen 2020”, © Det Danske Bibelselskab, bør til en hver tid og i enhver form hilses velkommen, al den stund der gøres et forsøg på at åbne skrifterne for det moderne og oplyste menneske. Sådanne forsøg er tidligere gjort, ikke mindst vores kirkes reformator, den tyske teolog, munk og senere præst Luther (1483-1546).

Mit håb er derfor, at vi også her i Danmark, stadig og mere end 500 år efter Luthers oversættelser af antikke skrifter til modersmålet vil holde fast i den reformatoriske tradition og kontinuert fortolke, nyoversætte og diskutere, således at evangeliet om Guds søn på optimal vis kommer ud til alle danskere, for at enhver i troen vil kunne modtage det glædelige budskab om frelsen i Jesus Kristus, for derved at blive et frit menneske, frit til at påtage sig opgaver i kald og stand, ligesom også Luther taler om, og som gældende dansk lovgivning byder og pålægger enhver dansker i det danske samfund, men dog også som evangeliet byder enhver, at elske næsten som sig selv, og ikke mindst Gud, efter bedste evne.

© 2024 Asser Skude

Leave a Reply